Lý do lựa chọn eBaohiem

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN(eBaohiem) là đơn vị tư vấn độc lập các chương trình bảo hiểm cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. eBaohiem hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm như Bảo Việt, Bảo Minh, Liberty, AIG, Prevoir, MIC, PTI... để cung cấp Sản phẩm bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm ô tô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm chung cư và các sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp như bảo hiểm tài sản, cháy nổ, trách nhiệm công cộng. Mua bảo hiểm qua eBaohiem khách hàng sẽ nhận được ưu đãi chiết khấu lên tới 50%. Chi tiết >>