bảo hiểm Generali

 

Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam với phương châm: Đơn giản, Hiệu quả lấy khách hàng làm trọng tâm, chăm sóc cho bạn và gia đình tốt nhất

Bấm để tìm hiểu thêm!

arrow

VITA - LÁ CHẮN VÀNG

Đương đầu với bệnh ung thư

Hỗ trợ chi phí điều trị ung thư lên tới 500 triệu từ giai đoạn đầu tiên

Dễ dàng tham gia từ 30 ngày tuổi tới 60 tuổi đóng phí 5 năm, 10 năm

Lựa chọn hoàn phí 100% số tiền đã đóng nếu không mắc bệnh ung thư

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN Tìm hiểu

VITA - SỐNG TỰ TIN

Tự tin Sinh Lợi, Bảo Vệ và Hoạch định

Bảo vệ 111 bệnh hiểm nghèo với 300% số tiền bảo hiểm. Miễn phí thu phí nếu không may gặp bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

Tặng 500% phí bảo hiểm giúp sinh lợi tối đa, hưởng lãi đầu tư đảm bảo hấp dẫn kèm theo các khoản thưởng gia tăng

Linh hoạt đóng phí, đầu tư theo tình hình tài chính. Thay đổi số tiền bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN Tìm hiểu

VITA – SỨC KHỎE VÀNG

Quẳng gánh âu lo, an nhiên vui sống

Hoàn trả viện phí, chi phí phẫu thuật, vận chuyển cấp cứu và các chi phí điều trị phát sinh do TAI NẠN, BỆNH TẬT. lên tới 1 tỷ đồng (*)

Điều trị nội trú với mạng lưới bảo lãnh thanh toán viện phí trải rộng

Bảo vệ từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi và kéo dài thời gian được bảo hiểm đến 70 tuổi

Mức phí rất cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN Tìm hiểu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Giới tính

Sản phẩm bạn quan tâm

VITA Lá chắn vàng
VITA Sống tự tin
VITA Sức khỏe vàng

Ngày sinh

Nơi cư trú

#baohiemgenerali #baohiemnhanthogenerali

Blog bảo hiểm nhân thọ