CHÚC MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

Chào mừng ngày đặc biệt của dân tộc Việt Nam và ngày tôn vinh của những người đang cống hiến cho công việc để làm đẹp cho đời

 Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. 

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 133 năm Ngày Quốc tế lao động 01/5, chúng ta hy vọng rằng một cuộc sống tươi đẹp sẽ mãi luôn hiện hữu. 

45 năm trước chúng ta đánh thắng một cường quốc lớn mạnh trên thế giới, 45 năm sau chúng ta đang tiếp tục đấu tranh chống lại "kẻ thù" của toàn nhân loại hiện tại - Covid 19. Mong rằng mọi sự cố gắng của cả nước, chúng ta sẽ nhanh chóng toàn thắng.

CHÚC MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

CHÚC MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ