Chương trình Khuyến mại đặc biệt sản phẩm Bảo Việt an gia và Intercare

Chương trình khuyến mãi đặc biệt của sản phẩm Bảo Việt an gia và Intercare, với nhiều quyền lợi ưu việt và mức phí bảo hiểm "siêu tốt".

Nội dung Chương trình Khuyến mại đặc biệt của sản phẩm Bảo Việt an gia và Bảo Việt Intercare:

>> Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Baoviet Intercare


1- Đối tượng khách hàng: là khách hàng Cá nhân, hộ gia đình

2- Tiêu chí áp dụng:  
- Doanh thu khai thác mới: là các hợp đồng BH tham gia năm đầu tiên hoặc các Hợp đồng gián đoạn trên 1 năm. Doanh thu do chuyển kênh phân phối hoặc từ các CTTV khác chuyển sang không được xem là Doanh thu khai thác mới.

- Thời gian áp dụng khuyến mại: Các hợp đồng có ngày cấp đơn, ngày hiệu lực BH trong thời gian khuyến mại, đã phân tích phí. Từ ngày 03/01/2020 -> 23/01/2020.

- Chương trình khuyến mại: Khách hàng đủ điều kiện theo tiêu chí trên sẽ được hưởng đồng thời 02 hình thức khuyến mại sau đây
+ Giảm phí trực tiếp 20% phí BH sản phẩm Bảo Việt an gia và Bảo việt Intercare 
+ 1.500 khách hàng đầu tiên tham gia BVAG các chương trình từ hạn Vàng trở lên, hoặc tham gia bất kỳ chương trình BH Intercare thì sẽ được nhận 01 bộ sản phẩm thiết kế phiên bản đặc biệt.

bảo việt intercare

3- Điều kiện bắt buộc:
- Chương trình khuyến mại không kết hợp với các chương trình khác
- Các đơn BH đã tham gia chương trình khuyến mại và hoàn tất thanh toán phí sẽ không được hoàn phí hoặc hủy đơn.
- Riêng sản phẩm Intercare, trong thời gian khuyến mại không áp dụng chính sách giảm phí theo CV 6629 (Cá nhân: giảm 5%; gia đình từ 2 người trở lên: giảm 10%).

4- Hình thức nhận quà tặng: Tổng công ty sẽ tặng cho từng khách hàng đạt tiêu chí chương trình này cùng với thẻ bảo lãnh viện phí.

Chúc quý khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi quà tặng từ Chương trình khuyến mãi đặc biệt của sản phẩm Bảo Việt an gia và Intercare.

#ebaohiem #moncover #baoviet #baovietangia #intercare

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ