FAQs - Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Lumar Hospital Cash

Nhằm mang tới trải nghiệm dành cho đối tác tư vấn tài chính tốt nhất, Moncover giới thiệu ứng dụng tài chính, bảo hiểm Moncover với những công cụ tuyệt vời. Hãy đơn giản hóa quá trình khởi nghiệp thành công cùng Moncover cùng những câu hỏi như sau:

I.TRƯỚC KHI THAM GIA

 1. Độ tuổi nào có thể được tham gia

Tùy theo đơn bảo hiểm, có thể tham gia từ 1 tuổi đến 55 tuổi, và có thể tái tục tham gia tới 75 tuổi. Không bảo hiểm cho Người đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư.

 2. Có cần khám sức khỏe trước khi tham gia không ?

Không. Quý Khách hàng không cần khám sức khỏe, chỉ cần kê khai đầy đủ và trung thực về tình trạng sức khỏe theo những câu hỏi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm bệnh ung thư .

I.SAU KHI THAM GIA

 1. Độ tuổi nào có thể được tham gia

Tùy theo đơn bảo hiểm, có thể tham gia từ 1 tuổi đến 55 tuổi, và có thể tái tục tham gia tới 75 tuổi. Không bảo hiểm cho Người đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư.

III.BỒI THƯỜNG

 1. Độ tuổi nào có thể được tham gia

Tùy theo đơn bảo hiểm, có thể tham gia từ 1 tuổi đến 55 tuổi, và có thể tái tục tham gia tới 75 tuổi. Không bảo hiểm cho Người đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư.

IV.TRỢ GIÚP

 1. Độ tuổi nào có thể được tham gia

Tùy theo đơn bảo hiểm, có thể tham gia từ 1 tuổi đến 55 tuổi, và có thể tái tục tham gia tới 75 tuổi. Không bảo hiểm cho Người đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư.

FAQs - Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Lumar Hospital Cash

FAQs - Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Lumar Hospital Cash

 

 

. ..đang cập nhật

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN