Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.02

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.02

Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.02
Cuộc đời thì ngắn, mà nghề thì miên man; cơn bệnh phập phù; kinh nghiệm hiểm nguy, còn quyết định thì thật khó. Người thầy thuốc không phải chỉ chuẩn bị để tự mình làm những gì là đúng, mà còn làm cho bệnh nhân, người đi theo và các yếu tố xung quanh hợp tác hài hòa.
Cảm ơn các y bác sĩ luôn tận tình với người bệnh, chữa bệnh bằng cái “tâm”. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, chúc anh/chị mọi điều tốt lành.
MONCOVER VIỆT NAM

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.02
#moncover #ebaohiem #thaythuocVietNam

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ