Bảo hiểm Viecombank Cardiff cung cấp đầy đủ sản phẩm bảo hiểm, ngân hàng qua kênh phân phối chung cho các cơ sở.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif (VCLI)