Bảo hiểm trách nhiệm chủ nuôi chó PVI

Bảo hiểm trách nhiệm chủ nuôi chó PVI là loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự, theo đó, PVI sẽ bồi thường cho người bị chó tấn công, cắn và gây ra thương tật thân thể lên đến 100.000.000 đồng.

Bảo hiểm trách nhiệm chủ nuôi chó PVI là loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự mà Bảo hiểm PVI PVI sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm (chủ nuôi chó) trong trường hợp phát sinh trách nhiệm với bên thứ ba (bất kỳ) trong trường hợp chó của chủ nuôi tấn công, cắn và gây ra thương tật được phân phối và tư vấn bởi eBaohiem.

 Bảo hiểm trách nhiệm chủ nuôi chó pvi

 THÔNG TIN BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CHỦ NUÔI CHÓ PVI

1. Quyền lợi bảo hiểm và Phí bảo hiểm:

Bảo hiểm trách nhiệm chủ nuôi chó PVI là sản phẩm theo đó, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm hoặc thay mặt người được bảo hiểm bồi thường cho bên thứ ba các chi phí phát sinh thuộc trách nhiệm trong trường hợp pháp sinh các tình huống chó "thú cưng" của người được bảo hiểm:

 • Tấn công
 • Cắn
 • Và gây ra các thương tật thân thể cho bên thứ ba

Các chi phí thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong các trường hợp trên như sau:

 • Chi phí tiêm phòng dại và truyền huyết thanh theo quy định của cơ quan y tế, cơ sở khám chữa bệnh
 • Các chi phí thực tế phát sinh cho 01 lần khám và?hoặc cấp cứu trong vòng 72 giờ kể tù khi xay ra vụ tai nạn nhưng tối đa không quá 5% mức trách nhiệm.
 • Trường hợp người thứ ba chết mà nguyên nhân trực tiếp do chó của người được bảo hiểm gây ra, PVI sẽ bồi thường số tiền bằng mức trách nhiệm bảo hiểm.

Mức trách nhiệm bảo hiểm: khách hàng có thể lựa chọn mức trách nhiệm bảo hiểm từ 5.000.000 đồng/người/vụ đến 20.000.000 đồng/người/vụ và tối đa 100.000.000 đồng/thời hạn bảo hiểm.

Phí bảo hiểm trách nhiểm chủ nuôi chó là 0.5% mức trách nhiệm/vụ

Trong mọi trường hợp số tiền bồi thường của PVI sẽ không vượt quá mức trách nhiệm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm tức nếu người thứ ba bị tử vong do nguyên nhân phạm vi bảo hiểm và đã bồi thường các chi phí tiêm phòng, khám, cấp cứu và nằm viện thì số tiền bồi thường còn lại sẽ trừ đi các chi phí này. Ngoài ra, tổng số các vụ tai nạn không vượt quá hạn mức trách nhiệm và vượt quá 100.000.000 đồng.

2. Điều kiện bảo hiểm:

 • Người được bảo hiểm phải thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước, chính quyền địa phương về nuôi, thả, tiêm phongfv à thực hiện các biện pháp an toàn trong việc nuôi chó.
 • Khi xảy ra sự vụ tai nạn, người được bảo hiểm phải:
 • Áp dụng các biện pháp sơ cứu và giúp đỡ người bị nạn, đôn đốc người bị nạn đi tiêm phòng dại
 • Thông báo ngay cho chính quyền địa phương cấp cơ sở để lập biên bản tai nạn
 • Thông báo ngay cho PVI biết về tình huống tai nạn
 • Thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa việc chó nuôi tiếp tục gây tai nạn;

3. Điểm loại trừ bảo hiểm:

 • Các chi phí, trách nhiệm phát sinh ngoài các chi phí đã được nêu
 • Người được bảo hiểm cố tình vi phạm quy định về nuôi, thả, tiêm phòng bệnh dại cho chó nuôi của chính quyền địa phương
 • Người thứ ba có hành vi đột nhập trái pháp, cố ý trêu chọc chó, trộm chó hoặc đánh giết chó
 •  Người thứ ba cố tình không thực hiện các khuyến cao của bệnh viện, cơ sở y tế khám bệnh
 • Phần vượt quá mức trách nhiệm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Vụ tai nạn không được thông báo cho PVI trong vòng 15 ngày kể từ  ngày xảy ra tai nạn.

Mua bảo hiểm trách nhiệm chủ nuôi chó PVI ở đâu ?

Khách hàng có thể đăng ký tham khảo và mua bảo hiểm trách nhiệm chủ nuôi trong thông quan hệ thống PVi hoặc mua trực tuyến qua Công ty Bảo hiểm trực tuyến eBaohiem để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về dịch vụ

#baohiemvatnuoi #baohiemcho #baohiempvi #ebaohiem

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN