Trước tình hình dịch Corona đang diễn biến ngày càng phức tạp, nguy cơ bùng phát trên toàn cầu và vẫn chưa có thuốc điều trị, MIC triển khai gói Bảo hiểm CORONA GUARD PLUS để chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phí tham gia chỉ từ...

Bảo hiểm CORONA GUARD PLUS