Bảo hiểm PVI và eBaohiem hơp tác phân phối bảo hiểm ung thư Bảo hiểm PVI và eBaohiem hơp tác phân phối bảo hiểm ung thư

Ngày 06/12/2018,Bảo hiểm PVI hợp tác với eBaohiem phân phối bảo hiểm ung thư và bệnh hiểm nghèo trên kênh trực tuyến của eBaohiem

Bảo hiểm ung thư và bệnh hiểm nghèo PVI Bảo hiểm ung thư và bệnh hiểm nghèo PVI

Bảo hiểm ung thư và bệnh hiểm nghèo PVI, bảo vệ 5 năm, 10 năm với mức phí chỉ từ 80.000 đồng/ người/ năm, bảo vệ tới 1,5 tỷ VNĐ

Câu hỏi thường gặp về bảo hiểm ung thư Câu hỏi thường gặp về bảo hiểm ung thư

Các câu hỏi thường gặp dành cho khách hàng lần đầu tham gia bảo hiểm ung thư hoặc đã tham gia rồi muốn biết về thủ tục thanh toán bồi thường

Tìm hiểu về bảo hiểm ung thư và bệnh hiểm nghèo Tìm hiểu về bảo hiểm ung thư và bệnh hiểm nghèo

Thông tin về bảo hiểm ung thư và bệnh hiểm nghèo từ các công ty nhân thọ và phí nhân thọ, kết hợp với bảo hiểm y tế chi trả bệnh ung thư

Hợp tác với eBaohiem

Dễ dàng tham gia hệ thống đối tác, đại lý của eBaohiem để báo giá và bán bảo hiểm trực tuyến. Chính sách hoa hồng và thưởng cao tại tất cả các công ty bảo hiểm đang hợp tác.

Chương trình đối tác
Dịch vụ độc quyền eBaohiem
MIỄN PHÍ
BỒI THƯỜNG NHANH
Dành cho Bảo hiểm ô tô
TÍNH NĂNG:
  • Chúng tôi phục vụ bồi thường trong vòng 3 ngày
  • Nhận xe, đem đi sửa chữa & và hoàn trả
  • Sửa chữa, thủ tục giấy tờ & thanh toán - eBaohiem sẽ đảm nhận
Áp dụng tại những thành phố theo danh sách.
MIỄN PHÍ
TƯ VẤN BỒI THƯỜNG
Khách hàng eBaohiem & công ty khác
TÍNH NĂNG :
  • Hỗ trợ tư vấn thủ tục bồi thường bảo hiểm
  • Sử dụng ứng dụng để tải lên hồ sơ online
  • Chúng tôi hỗ trợ bạn để nhận đầy đủ, chính xác và minh bạch
Cho khách hàng eBaohiem và các công ty Bảo hiểm khác.

Ứng dụng eBaohiem

ebaohiem apps

Media

Our Advertisements

googleplus ios

Khách hàng nói về chúng tôi

Ebaohiem Ebaohiem 1900 633613 contact@eBaohiem.com