Thực tế bảo hiểm thai sản UIC đã dừng cung cấp từ 08.2018 tuy nhiên nhiều khách hàng vẫn hỏi về sản phẩm và tìm mua bảo hiểm thai sản UIC Nhật Bản

Thông tin về bảo hiểm thai sản UIC