Chọn mua bảo hiểm nhân thọ khi còn khỏe mạnh sẽ có mức phí đầu tư tiết kiệm hơn, chủ động chi tiêu cho cuộc sống khi phải rủi ro.

Chọn mua bảo hiểm nhân thọ thời điểm nào là phù hợp ?