Đáo hạn bảo hiểm như là một phần không thể thiếu trong quá trình tham gia bảo hiểm nên người tham gia bảo hiểm phải thực sự hiểu rõ về nội dung này.

Đáo hạn bảo hiểm và những điều nên biết