Lịch sử ra đời và phát triển của ngành Bảo hiểm, nó ra đời từ khá lâu trước đây, từ thời kỳ cổ đại. Các bản ghi khắc trên đá và tường của Ai Cập cổ đại và Babylon đã chỉ ra việc bảo hiểm đã được thực hiện hàng nghìn năm...

Lịch sử ra đời và phát triển của ngành Bảo hiểm