Từ ngày 1/1/2019, startup eBaohiem có quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hậu đảm nhận vị trí Giám đốc Công nghệ (CTO) của eBaohiem.

eBaohiem bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ mới