Vào 10h00 ngày 30/09/2020, tại văn phòng Moncover Việt Nam đã diễn ra sự kiện Ra mắt sản phẩm Bảo an toàn gia – Sản phẩm hợp tác độc quyền giữa Moncover Việt Nam và Bảo hiểm Bưu điện PTI.

Sự kiện ra mắt sản phẩm Bảo an toàn gia