Bảo hiểm Hole in one (HIO) là bảo hiểm Golf là một loại hình bảo hiểm trách nhiệm giải thưởng chi trả cho người được bảo hiểm khi có cú đánh một gậy vào lỗ

Bảo hiểm Hole in one môn Golf