Sản phẩm bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ trên thị trường từ các công ty bảo hiểm dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Có rất nhiều sản phẩm bảo hiểm trên thị trường với hàng trăm danh mục, chưa kể các tên thương mại của sản phẩm. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng phân loại theo các hình thức phổ biến nhất là nhu cầu cho doanh nghiệp và nhu cầu cho cá nhân như sau:

1. SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHỔ BIẾN

2. SẢN PHẨM BẢO HIỂM THEO ĐỐI TƯỢNG

 • Bảo hiểm cho cá nhân
 • Bảo hiểm cho gia đình
 • Bảo hiểm cho Doanh nghiệp
 • Bảo hiểm cho các tổ chức

3. SẢN PHẨM BẢO HIỂM BẮT BUỘC VÀ TỰ NGUYỆN

Bảo hiểm bắt buộc

 • Bảo hiểm xe máy bắt buộc
 • Bảo hiểm ô tô bắt buộc
 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc
 •  

Bảo hiểm tự nguyện

 • Bảo hiểm xe máy tự nguyện
 • Bảo hiểm ô tô tự nguyện
 • Bảo hiểm Hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tự nguyện
 • Bảo hiểm trách nhiệm chung
 • ....

4. SẢN PHẨM BẢO HIỂM CHO DOANH NGHIỆP

 • Bảo hiểm con người: Tai nạn, sức khỏe, nhân thọ, du lịch ...
 • Bảo hiểm tài sản: bảo hiểm nhà cửa, mọi rủi ro tài sản  ...
 • Bảo hiểm trách nhiệm: Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng ...

 

Tìm hiểu các sản phẩm bảo hiểm cùng eBaohiem

Thế giới với muôn vàn rủi ro tiềm ẩn xung quanh và đấy là lúc bạn nghĩ về các sản phẩm bảo hiểm như một giải pháp phòng vệ tài chính phù hợp nhất. Có thể bạn chưa tìm thấy các sản phẩm được liệt kê trên đây tương ứng với rủi ro mà bạn hay công ty bạn đang gặp phải. Hãy đừng vội lo lắng mà hãy chia sẻ với chúng tôi để được nhanh chóng giải đáp và tư vấn giải pháp tài chính phù hợp nhất nhé.

#sanphambaohiem #ebaohiem