Sản phẩm bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ trên thị trường từ các công ty bảo hiểm dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Có rất nhiều sản phẩm bảo hiểm trên thị trường với hàng trăm danh mục, chưa kể các tên thương mại của sản phẩm. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng phân loại theo các hình thức phổ biến nhất là nhu cầu cho doanh nghiệp và nhu cầu cho cá nhân như sau:

http://doitac.ebaohiem.com/

BẢO HIỂM DÀNH CHO CÁ NHÂN

Bảo hiểm sức khoẻ     

 Bảo hiểm ô tô

 Bảo hiểm du lịch

1. Bảo hiểm sức khỏe trẻ em 

2. Bảo hiểm thai sản

3. Bảo hiểm sức khỏe gia đình

4. Bảo hiểm sức khỏe người già 

5. Bảo hiểm ung thư và bệnh hiểm nghèo        

1. Bảo hiểm vật chất ô tô

2. Bảo hiểm TNDS bắt buộc       

3. Bảo hiểm tai nạn lái xe

4. Bảo hiểm TN hàng hóa

 1. Bảo hiểm du lịch trong nước        

2. Bảo hiểm du lịch quốc tế 

3. Bảo hiểm du lịch nhóm

4. Bảo hiểm du lịch xin visa

 

Bảo hiểm nhà ở    

 Bảo hiểm xe máy

 Bảo hiểm nhân thọ

1. Bảo hiểm nhà chung cư 

2. Bảo hiểm nhà tư nhân

3. Bảo hiểm tòa nhà

4. Bảo hiểm trách nhiệm Công cộng 

1. Bảo hiểm vật chất xe máy  

2. Bảo hiểm xe máy bắt buộc

3. Bảo hiểm tai nạn lái xe

4. Bảo hiểm xe máy toàn diện 

 1. Bảo hiểm nhân thọ cho bé

2. Bảo hiểm nhân thọ cho gia đình

3. Bảo hiểm nhân thọ trọn đời

4. Bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp

Sản phẩm khác

BẢO HIỂM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Bảo hiểm con người

 Bảo hiểm Tài sản

 Bảo hiểm Trách nhiệm

1. Bảo hiểm tai nạn 24h 

2. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

3. Bảo hiểm học sinh, sinh viên

4. Bảo hiểm kết hợp con người          

1. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

2. Bảo hiểm Hỏa hoạn & RRĐB     

3. Bảo hiểm máy móc

4. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

 1. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng 

2. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

3. Bảo hiểm trách nhiệm giải thướng

4. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

Bảo hiểm Hàng Hải

 Bảo hiểm Xây dựng

 Bảo hiểm Doanh nghiệp

1. Bảo hiểm hàng hóa

2. Bảo hiểm thân tàu

3. Bảo hiểm trách nhiệm thuyền viên

        

1. Bảo hiểm Xây dựng

2. Bảo hiểm lắp đặt     

3. Bảo hiểm trách nhiệm công trình 

 

 1. Bảo hiểm Doanh nghiệp trọn gói 

2. Bảo hiểm phúc lợi nhân viên

3. Bảo hiểm trách nhiệm giải thướng

BẢO HIỂM NHÀ NƯỚC 

1. Bảo hiểm xã hội

2. Bảo hiểm y tế

3. Bảo hiểm thất nghiêp

Các sản phẩm bảo hiểm chi tiết sẽ được chúng tôi giới thiệu lần lượt tại đây để giúp khách hàng tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm, các đánh giá ưu nhược điểm sản phẩm, cũng như kinh nghiệm mua bảo hiểm cần thiết trước khi tham gia.

http://doitac.ebaohiem.com/

>> Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm

Ban vẫn chưa tìm thấy sản phẩm bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé. Bấm vào đây