Các bước để tái tục bảo hiểm

Tham gia bảo hiểm là quyết định quan trọng và đúng đắn. Tuy nhiên bạn luôn cần theo dõi hợp đồng và đảm bảo việc tái tục bảo hiểm được diễn ra đúng hạn để duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm

Trong khi hầu hết các khách hàng tham gia bảo hiểm lần đầu tiên luôn nhận được sự chăm sóc và tư vấn đầy đủ từ công ty bảo hiểm và lực lượng tư vấn bảo hiểm thì việc tái tục bảo hiểm lại không đảm bảo được chất lượng dịch vụ và dẫn tới những thiệt thòi cho khách hàng muốn tham gia tái tục bảo hiểm. Hãy cùng eBaohiem tìm hiểu về tái tục bảo hiểm.

1. Tái tục bảo hiểm là gì ?

Tái tục bảo hiểm ( renewal) là hoạt động tiếp tục tham gia của chủ hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm với thời gian bảo hiểm tiếp theo. Hợp đồng bảo hiểm tái tục sẽ dựa trên các điều khoản bảo hiểm đang tham gia và có thể có những điều chỉnh cần thiết phù hợp với những thay đổi về rủi ro, điều kiện mà các bên tham gia hợp đồng khai báo tại thời điểm tái tục. 

Ý nghĩa quan trọng của hợp đồng bảo hiểm tái tục là rủi ro được bảo vệ trọn vẹn xuyên suốt thời gian tiếp nối này. Ngoài ra một số loại hình bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe một số quyền lợi bảo hiểm phát sinh sau thời gian chờ nên việc tái tục liên tục sẽ đáp ứng được quyền lợi bảo hiểm này phát sinh. Ví dụ thời gian chờ của thai sản là 365 ngày, hay rủi ro tử vong do ốm bệnh sau 365 ngày ... thì người tham gia phải tham gia tiếp tục năm thứ hai thì quyền lợi bảo hiểm mới được kích hoạt.

2. Vì sao cần Tái tục bảo hiểm là gì ?

Thường các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn là 12 tháng và đầy là thời gian bảo hiểm tiêu chuẩn để khách hàng tham gia cho năm đầu tiên hay năm tiếp theo. Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mặc dù thời gian bảo hiểm là 10-15 năm nhưng phí thông thường đóng hàng năm nên sau mỗi 12 tháng công ty bảo hiểm lại thông báo cho khách hàng để tiếp tục tham gia đóng phí để duy trì hiệu lực.

3.Các bước để tái tục bảo hiểm

Các bước để tái tục bảo hiểm

Ngày tái tục hợp đồng bảo hiểm của bạn dựa trên ngày đơn bảo hiểm của bạn có hiệu lực. Vì vậy, nó sẽ là bất kỳ ngày nào trong năm tùy thuộc vào thời điểm bạn bắt đầu đơn bảo hiểm ban đầu.

Thông tin tái tục thường được Công ty bảo hiểm gửi qua thư hoặc gửi qua email cho bạn từ 45 đến 30 ngày trước khi tái tục của bạn. Bạn sẽ nhận được một email hoặc thông báo cùng với các thông tin khác giải thích đơn bảo hiểm của bạn. Một nội dung đơn bảo hiểm tái tục mới thường được đính kèm với trang khai báo thông tin bổ sung nếu có thay đổi.

Nếu bạn tham gia bảo hiểm qua eBaohiem hay một tư vấn bảo hiểm bạn có thể cần liên hệ ngay để đánh giá lại các nội dung thay đổi rủi ro cũng như một số điều chỉnh phù hợp cho năm tiếp theo. 

Cuối cùng bạn cần thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn dựa trên thông báo của nhà bảo hiểm để đảm bảo duy trì hiệu lực. Các đơn bảo hiểm phi nhân thọ sẽ kết thúc ngày sau khi hết hạn hợp đồng bảo hiểm hiện tại, còn các đơn bảo hiểm nhân thọ sẽ có thêm thời gian ân hạn nộp phí là 60 ngày kể từ ngay kết thúc hợp đồng cũ. Nếu quá thời gian ân hạn trên mà bạn muốn tiếp tục tham gia thì nhà bảo hiểm sẽ tính hợp đồng mới với các thời gian chờ bảo hiểm được xác định lại từ đầu. Thậm chí một số trường hợp bạn có thể sẽ không tham gia được do không đáp ứng yêu cầu như độ tuổi, rủi ro, bệnh tật....

Cần hỗ trợ Tái tục bảo hiểm ?

Khi cần hỗ trợ tái tục bảo hiểm bạn nên liên hệ với công ty bảo hiểm hoặc người tư vấn bảo hiểm cho bạn. Nếu bạn gặp khó khắn xin vui lòng liên hệ với eBaohiem - nền tảng bảo hiểm lớn nhất dành cho khách hàng tại Việt Nam để được tư vấn các bước tái tục bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi tái tục. 

Vui lòng để lại tin nhắn dưới đây.

#taitucbaohiem #ebaohiem

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN