Bảo hiểm ung thư Hanwha Người bạn đồng hành

Bảo hiểm ung thư Hanwha Người bạn đồng hành được giới thiệu ra thị trường 01.03.2019 với 03 gói sản phẩm, quyền lợi vượt trội tới 170% số tiền bảo hiểm

Bảo hiểm ung thư Hanwha Người bạn đồng hành Ra mắt vào 01.03.2019 với mục tiêu sẻ chia vượt khó, chi trả tới 150% va 175% số tiền bảo hiểm Với chương trình cụ thể như sau:

ƯU ĐIỂM BẢO HIỂM UNG THƯ HANWHA LIFE

  • Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào
  • Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm; hoặc 175% Số tiền bảo hiểm cho Ung thư theo giới tính
  • Chỉ trả lời 3 câu hỏi để tham gia
  • Không thay đổi phí qua các năm

Bảo hiểm ung thư Hanwha

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Người được bảo hiểm = Bên mua bảo hiểm
Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 65 tuổi

KỲ HẠN BẢO HIỂM

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: 3, 5, 7, 10 năm
Thời hạn đóng phí bảo hiểm: Đóng phí 1 lần hoặc bằng thời hạn hợp đồng bảo hiểm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM UNG THƯ Hanwha LIFE

Số tiền bảo hiểm:

  • - Người đồng hành: 100, 200, 300, 400, 500 triệu
  • - Gói sẻ chia: từ 500 triệu đến 1 tỷ
  • - Gói vượt khó: từ 500 triệu đến 1 tỷ

Gói Người bạn đồng hành

Quyền lợi Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào. Thanh toán quyền lợi Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm
Thẩm định đơn giản, nhanh và cam kết phát hành hợp đồng (với 03 câu hỏi)

+ Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm
+ Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
+ Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life đã thanh toán quyền lợi Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm
+ Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm 

Gói Người bạn đồng hành Sẻ chia vượt khó

Quyền lợi vượt trội Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào. Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm; hoặc 175% Số tiền bảo hiểm cho Ung thư theo giới tính

+Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm
+Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
+ Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm
+ Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
Nếu người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên nằm trong các loại Ung thư được liệt kê trong bảng dưới đây, Hanwha Life sẽ chi trả thêm 25% Số tiền bảo hiem
+Quyền lợi bảo hiểm này chỉ được thanh toán trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Lựa chọn Hanwha Life – Người bạn đồng hành – Vượt khó.

 Bao hiem ung thu nguoi donh hanh

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Ví dụ minh họa về quyền lợi

Minh hoa bao hiem hanwah life

 

Tôi muốn huỷ hơp đồng trước hạn

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đều gắn với một kế hoạch tài chính cụ thể cho bản thân, gia đình hay đảm bảo tương lai học vấn cho con cái.... Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn được phục vụ khách hàng đến khi hợp đồng đáo hạn và qua đó giúp khách hàng thực hiện được kế hoạch mà khách hàng đã hoạch định khi bắt đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ cùng chúng tôi.

Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng không thể duy trì hợp đồng bảo hiểm, theo qui định trong điều khoản hợp đồng, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu hủy hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào sau khi hợp đồng đã có giá trị hoàn lại (hợp đồng đã duy trì hiệu lực được hai năm và đóng phí bảo hiểm đầy đủ). Công ty sẽ thanh toán giá trị hoàn lại tính đến thời điểm khách hàng yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm.

Khi nào hợp đồng có hiệu lực

Nếu Người được bảo hiểm được Hanwha Life chấp nhận bảo hiểm, ngày phát sinh hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm là ngày Bên mua bảo hiểm điền đầy đủ vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đủ phí bảo hiểm đầu tiên theo quy định của hợp đồng bảo hiểm với điều kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm Hanwha Life cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 Vì sao kê khai thông tin là quan trọng

Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực vào Giấy yêu cầu bảo hiểm vì việc thẩm định hợp đồng bảo hiểm dựa trên cơ sở tin tưởng vào những lời khai của khách hàng. Việc kiểm tra sức khỏe, nếu có, chỉ mang tính chất bổ sung thông tin cho những lời khai của khách hàng.

Việc kê khai đầy đủ trung thực của khách hàng không những tạo thuận lợi cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra mà còn là yếu tố pháp lý vô cùng quan trọng để hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

TƯ VẤN BẢO HIỂM Hanwha LIFE

 Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về gói bảo hiểm Ung thư Hanwha life mong rằng sẽ đem lại những thông tim hữu ích nhất cho bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

 #baohiemungthuHanwha #nguoidonghanh #ebaohiem

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN