Các loại bảo hiểm nhân thọ

Các loại bảo hiểm nhân thọ đang cung cáp trên thị trường việt nam là tử kỳ, sinh kỳ, hỗn hợp, hưu trí tự nguyện ...

Các loại bảo hiểm nhân thọ hiện đang cung cấp tại Việt Nam với những tên gọi khác nhau và liên tục  cập nhật trong thời gian qua khiến khách hàng không dễ phân biệt được theo đặc điểm và tính năng của sản phẩm. Bài viết này eBaohiem giúp bạn tìm hiểu các thông tin liên quan về các sản phẩm nhé

CÁC LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

Căn cứ theo hình thức hợp đồng, bảo hiểm nhân thọ được chia thành 2 loại: Sản phẩm chính và điều khoản riêng.

Căn cứ theo đối tượng được bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ chia thành 2 loại: Bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm nhóm.

Căn cứ theo phạm vi bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ chia thành 5 loại: Bảo hiểm sinh kì, bảo hiểm tử kì, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trọn đời và bảo hiểm trả tiền định kì.

 các loại bảo hiểm nhân thọ

1.Bảo hiểm TỬ KỲ

Các tính năng và lợi ích nổi bật của các chương trình bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn là:

 • Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn, người thụ hưởng chỉ có thể sử dụng tổng số tiền nếu chủ hợp đồng chết trong thời hạn hợp đồng. Sau khi đáo hạn hợp đồng, công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm trả lại phí bảo hiểm đã trả. Đó là một vỏ bọc cuộc sống thuần túy không có lợi ích trưởng thành.
 • Chúng được cung cấp cho một thời hạn cố định, như được đề xuất bởi tên.
 • Chúng không bao gồm giá trị tiền mặt, điều này giải thích tại sao chúng có giá cả phải chăng hơn các gói bảo hiểm nhân thọ khác.
 • Một trong những gói bảo hiểm truyền thống nhất, chúng rất hợp lý và do đó, dễ dàng truy cập cho mọi người. Một khoản đầu tư nhỏ hàng năm cho một gói dài hạn làm cho người thụ hưởng hợp đồng đủ điều kiện nhận được một khoản tiền lớn như bảo hiểm nhân thọ và bảo đảm tài chính về cái chết bất ngờ của chủ hợp đồng.
 • Các công ty bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thường cung cấp các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn cho các nhiệm kỳ 10 hoặc 20 hoặc 30 hoặc 40 năm.
 • Một trong những lợi ích chính của các gói này là chúng có thể đi kèm với tùy chọn tích hợp cho phép chủ hợp đồng chuyển đổi chúng thành các gói bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn.
 • Nó cung cấp cho người nộp đơn để chọn số tiền bảo đảm / số tiền bảo hiểm và tần suất thanh toán phí bảo hiểm - hàng năm, nửa năm, hàng quý đến hàng tháng, tùy theo sự thuận tiện của anh ấy / cô ấy. Tổng số tiền bảo hiểm có thể được thanh toán dưới dạng một lần thay vì thanh toán theo các khoảng thời gian xác định trước.
 • hợp đồng có thời hạn phù hợp cho các chủ hợp đồng, những người không mong đợi nhận được tiền lãi cho toàn bộ khoản thanh toán phí bảo hiểm sau khi đáo hạn. Chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ dài hạn từ một công ty có tỷ lệ giải quyết khiếu nại cao, để bạn yên tâm rằng người thụ hưởng của bạn có thể yêu cầu mà không gặp rắc rối, khi bạn vắng mặt.

2.Gói bảo hiểm liên kết đơn vị (ULIP)

Các tính năng và lợi ích nổi bật của các gói bảo hiểm liên kết đơn vị là:

 • Gói bảo hiểm liên kết đơn vị (ULIP) là các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được thiết kế đặc biệt để tạo ra sự giàu có và bảo vệ cuộc sống, do đó, mang lại lợi ích kép của đầu tư kiêm bảo vệ.
 • Các khoản thanh toán cao cấp được chia thành hai phần - một phần phục vụ mục đích bảo hiểm nhân thọ cho chủ hợp đồng, trong khi phần còn lại được chuyển hướng sang nhóm quỹ. Những quỹ này sau đó được đầu tư vào nợ hoặc đầu tư quỹ tương hỗ vốn, hoặc kết hợp cả hai.
 • Gói bảo hiểm được liên kết đơn vị đảm bảo cho các chủ hợp đồng linh hoạt lựa chọn số tiền bảo hiểm nhân thọ, theo mục tiêu của họ.
 • Các ULIP thường cung cấp bảo hiểm nhân thọ gấp 10 lần khoản thanh toán phí bảo hiểm hàng năm.
 • Các gói bảo hiểm liên kết đơn vị được phân loại theo Quỹ nợ, Quỹ vốn chủ sở hữu và Quỹ cân bằng, là sự pha trộn của cả hai.
 • Đối với các quỹ nợ, các khoản đầu tư được thực hiện bằng trái phiếu chính phủ, trong khi đối với các quỹ đầu tư, các khoản đầu tư được thực hiện đối với cổ phiếu của công ty. Do đó, đối với các quỹ cân bằng, tổng quỹ được chia đều giữa các công cụ đầu tư vốn và nợ.
 • Vì danh mục đầu tư vào một loạt các công cụ đầu tư, các chủ hợp đồng của các chương trình bảo hiểm nhân thọ có thể chọn các khoản đầu tư của họ theo mục tiêu và khẩu vị rủi ro. Các quỹ đầu tư tạo ra lợi nhuận cao trong một thời gian ngắn và do đó, phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao. Mặt khác, lợi nhuận của các quỹ nợ không cao như trong các quỹ đầu tư, nhưng hoạt động như một nguồn thu nhập ổn định và đáng tin cậy trong dài hạn. Do đó, họ đáp ứng mục tiêu đầu tư của các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp. Các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình có thể tập trung vào đầu tư vào các quỹ cân bằng.
 • Các ULIP cung cấp lợi ích của việc rút một phần cụ thể của số tiền đầu tư vào chương trình bảo hiểm nhân thọ trong các trường hợp khẩn cấp cá nhân và y tế không dự đoán được.
 • Các ULIP được thiết kế riêng để đáp ứng các mục tiêu tài chính dài hạn của các chủ hợp đồng như giáo dục đại học và hôn nhân, gói nghỉ hưu, v.v.

3.Gói bảo hiểm trọn đời

Các tính năng và lợi ích nổi bật của các gói bảo hiểm trọn đời là:

 • Nó cũng được gọi là gói bảo hiểm nhân thọ thẳng và gói bảo hiểm nhân thọ thông thường.
 • Phí bảo hiểm, điều khoản và điều kiện của hợp đồng này vẫn nhất quán trong suốt thời hạn hợp đồng, miễn là thanh toán phí bảo hiểm kịp thời được thực hiện.
 • Bảo hiểm nhân thọ này cung cấp cho chủ hợp đồng sự linh hoạt để vay đối với hợp đồng hoặc chọn rút tiền mặt bất cứ lúc nào.
 • Nhiệm kỳ hợp đồng kéo dài đến 100 năm và các chủ sở hữu hợp đồng có thể hưởng các lợi ích đáo hạn dưới dạng một khoản tài trợ trưởng thành, nếu anh ta / cô ta còn tồn tại cho đến ngày đáo hạn. Điều này ngụ ý rằng một chủ hợp đồng sẽ không phải mua gói bảo hiểm nhân thọ mới sau khi hợp đồng hiện tại của anh ấy / cô ấy đạt đến hạn.
 • Các chương trình bảo hiểm nhân thọ này bao gồm các chủ hợp đồng trong suốt cuộc đời của họ, trái ngược với các hợp đồng khác dành cho một nhiệm kỳ cố định.
 • Bảo hiểm nhân thọ này phục vụ mục đích kép của tiết kiệm và bảo vệ.
 • Giống như tất cả các chương trình bảo hiểm nhân thọ khác, người thụ hưởng sẽ đủ điều kiện nhận một lần sau khi chủ hợp đồng chết.
 • Lợi ích sinh tồn cho hợp đồng này tăng dần trong một khoảng thời gian, trong khi số tiền bảo hiểm không đổi.
 • Các chủ hợp đồng có thể tận dụng phí bảo hiểm ở mức được bảo đảm thay cho các khoản thanh toán phí bảo hiểm trong một thời hạn.
 • Tổng số tiền được trả cùng với tiền thưởng được xác định bởi hiệu suất hợp đồng. Bên cạnh đó, các hợp đồng trọn đời cũng cho phép các chủ hợp đồng rút tiền mặt dưới dạng một lần khi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm kết thúc. Không chỉ vậy, các chủ hợp đồng có thể áp dụng cho các khoản vay so với giá trị đầu hàng của nó, mang lại cho bạn lợi ích của việc không phải tiếp cận ngân hàng cho cùng hoặc chống lại các tài khoản hưu trí.

4.Gói bảo hiểm nhân thọ hưu trí

Các tính năng và lợi ích nổi bật của các chương trình bảo hiểm nhân thọ / trợ cấp hưu trí là:

 • Các gói bảo hiểm nhân thọ này được thiết kế riêng để cho phép các chủ hợp đồng lập gói cho nghỉ hưu của họ, như rõ ràng từ tên.
 • Có một số trường hợp ngoại lệ nhất định đối với gói nghỉ hưu theo các gói bảo hiểm nhân thọ này, như rút tiền sớm.
 • Phục vụ như một gói nghỉ hưu, nó hoạt động như một nguồn thu nhập ổn định trong những năm sau khi nghỉ hưu, cung cấp bảo đảm tài chính.
 • Đó là một gói tiết kiệm trong đó các khoản thanh toán cao cấp mà bạn thực hiện bây giờ đóng vai trò là thu nhập của bạn trong những năm sau khi nghỉ hưu.
 • Các chương trình bảo hiểm nhân thọ này đảm bảo tính linh hoạt để đầu tư một khoản tiền một lần hoặc thanh toán qua các đợt dễ dàng trong một khoảng thời gian.
 • Họ cung cấp sự linh hoạt hơn nữa trong việc cung cấp cho các chủ hợp đồng tùy chọn để lựa chọn giữa việc hưởng tiền chi trả ngay bây giờ hoặc vào một ngày sau đó.
 • Niên kim được phân loại theo 3 loại, dựa trên nhiệm kỳ đầu tư của họ. Các chủ hợp đồng có thể lựa chọn bất kỳ trong số này, theo mục tiêu đầu tư của họ:
 • Niên kim biến: Niên kim biến cho phép chủ sở hữu hợp đồng lựa chọn các khoản đầu tư của họ và hưởng lợi nhuận theo hiệu suất đầu tư. Bạn có thể chọn các công cụ đầu tư dựa trên các mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro.
 • Niên kim ngay lập tức: Chúng thường được mua bằng cách trả một khoản tiền một lần. Tiền lãi được xác định trước bắt đầu được thanh toán gần như ngay lập tức sau khi mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Khi khoản thanh toán bắt đầu, lợi tức đầu tư được đảm bảo vì các khoản thanh toán không còn có thể bị thu hồi.

Niên kim cố định: Các gói niên kim cố định phục vụ lợi ích kép của thu nhập được đảm bảo và đầu tư gốc. Hơn nữa, chủ hợp đồng đủ điều kiện thanh toán cố định từ công ty bảo hiểm nhân thọ trong suốt nhiệm kỳ hợp đồng.

Cần tư vấn về các loại bảo hiểm nhân thọ

ebaohiem là nền tảng bảo hiểm và so sánh bảo hiểm lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi tự hào cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phù hợp và chi phí tốt, dịch vụ bồi thường cam kêt. Hãy để lại lời nhắn yêu cầu gọi lại để chúng tôi tư vấn ngay nhé.

#baohiemnhantho #ebaohiem

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN