Mua bảo hiểm cháy nổ nhà và những điều cần làm

Cháy nổ nhà ở là hiện tượng xảy ra nhiều dạo gần đây, có rất nhiều thông tin về các vụ nổ ở các khu chung cư hay nhà ở tư nhân với những lí do khác nhau.

Một số loại giấy tờ mà bạn cần phải có như giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm, giấy sửa đổi bổ sung, danh mục tài sản đều có liên quan đến cháy nổ nhà ở. Đây là những giấy tờ không thể thiếu có trong hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên bên công ty có quyền không thực hiện bảo hiểm khi bên người mua vi phạm hay không hoàn thành điều kiện đã quy định và cam kết.

Người được bảo hiểm có quyền lợi là có thể khiếu nại bên công ty bảo hiểm nếu cần, trừ khi 2 bên có thỏa thuận riêng trong hợp đồng văn bản. Việc buộc bên công ty bảo hiểm tiếp tục thực hiện trách nhiệm cũng không bắt buộc được, trừ khi đã có sự chuyển giao quyền lợi sang người khác hay người đó bị chết. Việc chấp thuận bảo hiểm này chỉ được tiếp tục khi bên công ty đã ký giấy sửa đổi và cấp xác nhận cho việc bảo cháy nổ nhà ở này.

Trường hợp khiếu nại, phát sinh đòi bồi thường thì người được bảo hiểm cần phải cung cấp thêm toàn bộ chứng từ, thông tin liên quan tới sự tổn thất tài sản theo hợp đồng bảo hiểm được bảo hiểm cháy nổ nhà ở

-   Vào thời điểm có thiệt hại mà trách nhiệm thuộc về bảo hiểm như trong hợp đồng, số tiền được bảo hiểm có giá trị thực tế nhỏ hơn giá trị tài sản bảo hiểm thì công ty sẽ bồi thường theo tỷ lệ. Được tính bằng tỷ lệ giữa trị giá́ tài sản được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm nhân với giá trị thiệt hại thực tế. Nguyên tắc này được áp dụng cho những hạng mục tài sản cũng như tổng số hạng mục theo hợp đồng được kí kết

- Khi xảy ra thiệt hại trong thời gian bảo hiểm thì tài sản thiệt hại có giá trị thực tế nhỏ hơn giá trị được kê khai trong giấy chứng nhận thì sẽ được bảo hiểm bồi thường theo giá trị thực tế tổn thất. Dù ở trường hợp nào thì trách nhiệm công ty bảo hiểm cũng không quá mức tiền đã nêu trên giấy chứng nhận

- Khi xảy ra thiệt hại mà vẫn trong giới hạn trách nhiệm công ty bảo hiểm nhưng thiệt hại này được một hợp đồng bảo hiểm khác bảo hiểm thì trách nhiệm của công ty bảo hiểm đó chỉ giới hạn trong phần tổn thất theo tỷ lệ mà thôi

Khi có những thay đổi nào thì người được bảo hiểm cũng phải thông báo lập tức cho công ty bảo hiểm như về đối tượng được bảo hiểm, chi phí, khi đó phải thực hiện những phòng ngừa, biện pháp hợp lý theo nhà sản xuất, công ty để duy trì bảo dưỡng được tình trạng an toàn cho tài sản giảm thiểu tổn thất xảy ra. Nếu cần thì phí bảo hiểm hoặc phạm vi bảo hiểm cũng được điều chỉnh thích hợp.

Bên công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại được gây ra do thiếu xót, lỗi mà công ty bảo hiểm đã khuyến cáo, kiến nghị, yêu cầu mà người được bảo hiểm lại không chấp hành, thực hiện

Để yêu cầu được bồi thường, người được bảo hiểm cần chuẩn bị một bộ hồ sơ với những giấy tờ cần thiết như:

  • Giấy yêu cầu bồi thường với chi tiết thiệt hại được kê khai
  • Giấy thông báo tổn thất
  • Biên bản giám định thiệt hại do công ty bảo hiểm hoặc công ty có quyền hành khác
  • Biên bản giám định thiệt hại do cảnh sát phòng cháy chữa cháy cung cấp
  • Giấy chứng nhận được bảo hiểm
  • Phiếu thu tiền, hóa đơn, séc,….bản sao để chứng minh phí bảo hiểm đã được nộp đầy đủ
  • Những chứng từ, hóa đơn có liên quan xác nhận giá trị tài sản tổn thất
  • Hồ sơ liên quan đến ngôi nhà

Bên công ty bảo hiểm sẽ xem xét những tổn thất và bồi thường trong trách nhiệm của mình trong 30 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ. Sau 30 ngày, công ty sẽ thông báo bằng văn bản nếu 2 bên không có ý kiến gì thì tức là đồng ý với cách thức và số tiền bồi thường. Nếu có ý kiến khác thì phải thông báo bằng văn bản ngay cho công ty

Bạn không thể lường trước được những rủi ro, hỏa hoạn xảy ra với ngôi nhà của bạn chính vì thế cần phải phòng bị cho những trường hợp này cách tốt và sớm nhất. Khi xảy ra hỏa hoạn chắc hẳn bạn sẽ không còn tâm lí nào để lo lắng và xử lí mọi việc, chính vì thế hãy lưu ngay những thông tin trên đây để biết cách ứng phó cho những tình huống đó có thể xảy ra. Đặc biệt cách tốt nhất chính là lưu ngay số điện thoại của công ty bảo hiểm để có thể dùng bất khi nào cần thiết

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN