Người bán bảo hiểm có phải có bằng đại học không ?

Người bán bảo hiểm có phải có bằng đại học không ? Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực. Khi văn bản Luật này ban hành vào tháng 6/2019, có hiệu lực 01.11.2019

Người bán bảo hiểm có phải có bằng đại học không ? Thông tin trên đã khiến không ít người bán bảo hiểm hoang mang. Nhiều người bán bảo hiểm hiện tại lẫn các ứng viên tương lai thì lo ngại mình sẽ dần bị “loại” trên sân chơi này bởi không đáp ứng được yêu cầu về bằng cấp. Bản thân các chuyên gia bảo hiểm cũng chưa có cách hiểu thống nhất về điều kiện người bán bảo hiểm. Có người đánh giá rằng, tấm bằng đại học sẽ góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh tư vấn bảo hiểm trong lĩnh vực nhân thọ.

Bán bảo hiểm cần bằng đại học

Người bán bảo hiểm có phải có bằng đại học không ?

>> Những sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm 2019

Ðiều 93b, Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau: “Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

Trường hợp không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc nước ngoài cấp”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia bảo hiểm, đây là điều luật dành cho các cá nhân làm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Ðiều này đồng nghĩa với việc, các cá nhân phải thỏa mãn điều kiện theo Ðiều 93b kể trên mới được tư vấn bảo hiểm, chứ không phải bán bảo hiểm. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm…

Khác nhau giưa tư vấn bảo hiểm và đại lý bảo hiểm

Trong khi đó, đại lý bảo hiểm (còn được gọi là tư vấn bảo hiểm/tư vấn tài chính) không bị điều chỉnh bởi quy định trên, mà chỉ phải đáp ứng quy định tại Ðiều 86, Luật Kinh doanh bảo hiểm, tức là được thực hiện bán bảo hiểm theo ủy quyền của công ty bảo hiểm.

“Do đó, Luật sửa đổi kể trên chỉ bổ sung thêm Mục 3 - Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, hoàn toàn không sửa Mục 1 - Ðại lý bảo hiểm trong Chương IV của Luật Kinh doanh bảo hiểm”, ông Thắng nói.

Luật sư Nguyễn Khắc Thành Ðạt cho rằng, Luật mới đang phải chờ Nghị định/Thông tư hướng dẫn thi hành và câu hỏi đang gây băn khoăn là: Người "tư vấn bảo hiểm" được điều chỉnh bởi Luật mới có phải là "đại lý bảo hiểm" (hay còn gọi là người bán bảo hiểm) đã được quy định trong Luật hiện hành hay không? Nếu hai khái niệm này là một thì điều luật này có thể sẽ tác động rất lớn đến ngành bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.

Theo ông Ðạt, trong các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm lâu nay, đơn cử là Luật Kinh doanh bảo hiểm thì chưa từng có cụm từ "tư vấn bảo hiểm". Nhưng cụm từ này đã và đang được sử dụng khá rộng rãi trong ngành bảo hiểm nhân thọ họ khi nói về công việc của người đại lý bảo hiểm.

Nguồn: TNCK

#dailybaohiem #tuvanbaohiem

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN