Danh sách các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam

Các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam bao gồm công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, và công ty môi giới, vị trí và thị phần

Danh sách các Công ty bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới và tái bảo hiểm tại Việt Nam. Ngoài ra eBaohiem còn cấp nhật các công ty khác nằm trong hệ sinh thái bảo hiểm như công ty TPA, công ty ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bảo hiểm  (Insurtech) ....Thông tin cập nhật mới nhất về top công ty bảo hiểm uy tín tại Việt Nam như sau.

>> Cập nhật thông tin các công ty bảo hiểm tại Việt Nam

1. CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 

1

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt)

baoviet.com.vn/insurance

2

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh)

www.baominh.com.vn

3

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)

www.pjico.com.vn

4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ( Bảo hiểm Bảo Long)

http://www.baohiembaolong.vn

5

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI)

www.pvi.com.vn/www.pvionline.com.vn

6

Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine (BVTM)

baoviettokiomarine.com

7

Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC)

www.uicvn.com

8

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

www.pti.com.vn

9

Công ty TNHH  Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (Groupama)

www.groupama.vn

10

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương

vbi.vietinbank.vn

11

Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina)

www.svi.com.vn

12

Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)

www.vass.com.vn

13

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

www.bic.vn

14

Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (AAA)

www.aaa.com.vn

15

Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam (AIG)

www.aig.com.vn

16

Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam (QBE)

www.qbe.com.vn

17

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)

abic.com.vn

18

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)

http://www.gic.com.vn

19

Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC)

www.pacvn.vn

20

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (Liberty)

www.LibertyInsurance.com.vn

21

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb (Chubb)

http://www.chubb.com/vn-vn

22

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

www.mic.vn/www.baohiem247.vn

23

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI)

www.bhhk.com

24

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội ( Bảo hiểm BSH)

www.bshc.com.vn

25

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV)

www.bhv.com.vn

26

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG)

http://www.msig.com.vn

27

Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon)

https://www.fubon.com

28

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành)

www.xti.com.vn

29

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay)

http://www.cathay-ins.com.vn

30

Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội (SGI Hà Nội)

www.sgic.co.kr

31

Công ty bảo hiểm OPES (OPES INSURANCE)

.

 

2. CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

STT Tên công ty Bảo hiểm nhân thọ Năm thành lập Quốc gia Vốn điều lệ (Tỷ đồng)
1 Manulife 12/6/1999 Canada 5,720
2 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) 12/10/1999 Nhật Bản 5,400
3 Cathay Life 21/11/2007 Đài Loan 3,343
4 Bảo hiểm Generali 20/04/2011 Italia 2,853
5 Aviva Việt Nam 29/07/2011 Việt Nam 2,557
6 Bảo Việt Nhân Thọ 23/11/2007 Việt Nam 2,500
7 Hanwha Life 12/6/2008 Hàn Quốc 1,900
8 Chubb Life VN 4/5/2005 Mỹ 1,550
9 Sun Life 24/01/2013 Canada 1,520
10 Fubon Việt Nam 1/7/2008 Đài Loan 1,400
11  Bảo hiểm AIA 17/04/2000 Hồng Kông 1,244
12  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) 1/11/1999 Anh Quốc 1,136
13 Bảo hiểm FWD Việt Nam 23/11/2007 Hồng Kông 1,130
14 MB Ageas Life 21/07/2016 Việt Nam 1,100
15 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirare Asset Prévoir (Prévoir Việt Nam) 17/03/2005 Pháp 1,079
16 BIDV Metlife 21/07/2014 Việt Nam 1,000
17 Phú Hưng Life 30/08/2013 Việt Nam 683
18 Vietcombank-Cardif(VCLI) 23/10/2008 Việt Nam 600

 

 

3. CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM  

1

Công ty TNHH Aon Việt Nam

http://www.aon.com/vietnam/en

2

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Việt Quốc

vietquocibc.com.vn

3

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Á Đông

adongbroker.vn

4

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam

http://www.grassavoyewillis-vn.com

5

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam

www.vietnam.marsh.com

6

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương

thaibinhduongco@vnn.vn

7

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Cimeco

Cimeicogroup.com

8

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Sao Việt

 

9

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam

www.jltasia.com

10

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á

www.namabroker.com.vn

11

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho (Việt Nam)

 

12

Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sabrina

 

13

Công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm GINET Việt Nam

ginetbroker.com

 

4. CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM 

1

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE)

vinare.com.vn

2

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

www.pvire.com.vn

5. CÔNG TY CÔNG NGHỆ BẢO HIỂM (INSURTECH)

1

Công ty CP Bảo hiểm trực tuyến (eBaohiem)

https://eBaohiem.com

2

SmartBuddy Vietnam

https://smartbuddy.vn/

6. CÔNG TY GIÁM ĐỊNH & GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (TPA)

1

Công ty CP FTCCLAIMS (FTCclaims)

https://ftcclaims.com

2

Công ty TNHH Insmart

http://www.insmart.com.vn

 

7. CƠ QUAN QUẢN LÝ, HIỆP HỘI BẢO HIỂM 

1

Cục quản lý Giám sát bảo hiểm

http://www.mof.gov.vn

2

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

http://iav.vn/

  

Nếu bạn phát hiện ra có thông tin nào cần cập nhật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé