Danh sách các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam

Các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam bao gồm công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, và công ty môi giới, vị trí và thị phần

Thị trường bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là một thị trường phát triển mạnh mẽ và năng động nhất tại khu vực. Với quy mô dân số lớn và tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm còn chưa cao thị trường bảo hiểm sẽ còn nhiều dư địa để phát triển. Hãy cùng eBaohiem khám phá có những tay chơi nào trên thị trường tài chính này nhé.

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ

STT Tên công ty Bảo hiểm nhân thọ Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Ngày tăng vốn gần nhất
1  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Manulife (01/2021)                   20,020 30/06/2021
2  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD (04/2021) 16,961 5/3/2021
3 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) 15,610 1/1/2020
4  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Life (04/2021) 15,310 23/04/2021
5  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life (02/2021) 14,380 5/2/2021
6  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali 7,202 31/03/2021
7  Tổng Công ty  Bảo Việt Nhân Thọ  6000 13/4/2021
8 Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam  4,891  12/6/2008
9  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 4,128 1/1/2018
10  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA 3,224 29/12/2017
11  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam 2,800 18/03/2020
12 Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life) 2300 8/2/2021
13 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirare Asset Prévoir 2,158 11/5/2018
14  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life (01/2021) 1,693 29/01/2021
15  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam 1,400 19/08/2015
16  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life VN 1,384 12/12/2018
17  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life 1,100 1/1/2018
18  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife 1,000 21/07/2014

 

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

TÊN CÔNG TY BẢO HIỂM TÊN VIẾT TẮT NĂM TL
1 Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bảo hiểm Bảo Việt 1965
2 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Bảo Minh 1994
3 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex PJICO 1995
4 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long Bảo Long 1995
5 Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam QBE 1995
6 Tổng công ty Bảo hiểm PVI Bảo hiểm PVI 1996
7 Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine BVTM 1996
8 Công ty bảo hiểm Liên hiệp UIC 1997
9 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI 1998
10 Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam Groupama 2001
11 Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina Samsung Vina 2002
12 Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông VASS 2003
13 Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty Liberty 2003
14 Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA AAA 2005
15 Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam AIG 2005
16 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIC 2006
17 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu GIC 2006
18 Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng PAC 2006
19 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC 2007
20 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội MIC 2007
21 Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam Cathay 2007
22 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VBI 2008
23 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không VNI 2008
24 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội BSH 2008
25 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương BHV 2008
26 Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam MSIG 2008
27 Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) Fubon 2008
28 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành Xuân Thành 2009
29 Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội  SGI Hà Nội 2014
30 Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Chubb 2016
31 Công ty TNHH Bảo hiểm Opes Opes 2019
32 Công ty TNHH Bảo hiểm HD HDI 2020