Xếp hạng các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

Xếp hạng bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam dựa theo các tiêu chí năm thành lập, vốn điều lệ, thị phần phí bảo hiểm mới, mạng lưới đại lý

Xếp hạng bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, Năm 2024 thị trường đón nhận công ty bảo hiểm LPBank tên cũ từ Bảo hiểm Xuân thành. Thị trường có sự góp mặt của các công ty tại Việt Nam mà một số tổ chức tài chính bảo hiểm  đến từ những quốc gia hàng đầu về phát triển bảo hiểm phi nhân thọ, sẽ giúp bạn có thêm cơ sở để xem xét, so sánh và lựa chọn nhà bảo hiểm khi tham gia nhé

Xếp hạng bảo hiểm phi nhân thọ 2024

xếp hạng công ty bảo hiểm

Và cho tới nay có sự hiện diện của 31 công ty với sự góp mặt của các công ty bảo hiểm Việt Nam. Một số công ty bảo hiểm nước ngoài nhưng hoạt động còn hạn chế. Ngoài yếu tố pháp lý yêu cầu điều kiện gia nhập thị trường phải bắt đầu từ 300 tỷ thì việc kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ gặp nhiều khó khăn. Đa số các công ty gặp khó khăn ở thị trường bán buôn trong thời gian qua, các nghiệp vụ bán lẻ như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe có tỷ lệ tổn thất cao, do vậy hầu hết các công ty lỗ nghiệp vụ hoặc lãi ít. Đa số có lãi nhờ hoạt động đầu tư tài chính. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức thấp so với nhóm các công ty bảo hiểm nhân thọ.

Chúng tôi cố gắng đưa ra các tiêu chí xếp hạng phù hợp nhất trên thế giới áp dụng tại Việt Nam, nhằm mục tiêu giúp khách hàng có cái nhìn khách quan khi so sánh và lựa chọn.

Xếp hạng theo thời gian thành lập tại Việt Nam

Thị trường bảo hiểm là một trong những thị trường đầu tiên được quan tâm và mở cửa hội nhập sớm với sự ra đời của luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp lý làm cơ sở cho các tập đoàn tài chính, bảo hiểm phi nhân thọ sớm nhảy vào Việt Nam. Xếp hạng theo tiêu chí sự hiện diện ở Việt Nam để giúp bạn đánh giá sự am hiểu thị trường và số năm phục vụ tại Việt Nam.

  TÊN CÔNG TY BẢO HIỂM TÊN VIẾT TẮT NĂM TL
1 Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bảo hiểm Bảo Việt 1965
2 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Bảo Minh 1994
3 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex PJICO 1995
4 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long Bảo Long 1995
5 Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam QBE 1995
6 Tổng công ty Bảo hiểm PVI Bảo hiểm PVI 1996
7 Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine BVTM 1996
8 Công ty bảo hiểm Liên hiệp UIC 1997
9 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI 1998
10 Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam -> đổi thành Bảo hiểm TIC TIC 2001
11 Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina Samsung Vina 2002
12 Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông VASS 2003
13 Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty Liberty 2003
14 Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA AAA 2005
15 Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam AIG 2005
16 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIC 2006
17 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu GIC 2006
18 Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng PAC 2006
19 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC 2007
20 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội MIC 2007
21 Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam Cathay 2007
22 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VBI 2008
23 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không VNI 2008
24 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội BSH 2008
25 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương BHV 2008
26 Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam MSIG 2008
27 Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) Fubon 2008
28 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành -> Bảo hiểm LPBank LPBI 2009
29 Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội  SGI Hà Nội 2014
30 Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Chubb 2016
31 Công ty TNHH Bảo hiểm Opes Opes 2019
32 Công ty TNHH Bảo hiểm HD HDI 2020

 

Xếp hạng theo Vốn điều lệ

Theo luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất, số vốn điều lệ tối thiểu áp dụng cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ là 300 tỷ đồng. Nếu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng không thì số vốn phải đáp ứng là 400 tỷ.

Do vậy các công ty bảo hiểm gia nhập sân chơi phải đáp ứng tiêu chí này mới được cấp phép. Tuy nhiên khách hàng cũng nhìn nhận thấy ý nghĩa của con số vốn điều lệ của các công ty bảo hiểm tăng dần sau các năm thể hiện việc đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam, là một phần cam kết đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng khi tham gia những hợp đồng bảo hiểm trọn đời

STT TÊN CÔNG TY BẢO HIỂM TÊN VIẾT TẮT VỐN ĐL (tỷ đồng)
1 Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bảo Việt 2600
2 Công ty TNHH Bảo hiểm HD HDI  1800
2 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Bảo Minh 914
3 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex PJICO 887
4 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long Bảo Long 600
5 Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam QBE 300
6 Tổng công ty Bảo hiểm PVI Bảo hiểm PVI 2600
7 Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine BVTM 300
8 Công ty bảo hiểm Liên hiệp UIC 300
9 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI 803
10 Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam Groupama 389
11 Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina Samsung Vina 500
12 Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông VASS 300
13 Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty Liberty 1204
14 Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA Bảo hiểm AAA AAA 813
15 Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam AIG 480
16 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIC 1172
17 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu GIC 400
18 Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng PAC 300
19 Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC 380
20 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội MIC 916
21 Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam Cathay 306
22 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VBI 500
23 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không VNI 800
24 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội BSH 1000
25 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương BHV 300
26 Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam MSIG 300
27 Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) Fubon 500
28 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm LPbank LPBI 300
29 Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội  SGI Hà Nội 600
30 Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb* Chubb  


 

Xếp hạng theo thị phần doanh thu khai thác

Năm 2023, dự kiến danh sách các công ty trong Top 5 thị phần doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ sẽ có biến động, nhưng Top 10 ổn định so với năm 2022 (gồm Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Bảo Việt, PTI, Bảo Minh, MIC, PJICO, BIC, VBI, BSH và VNI). Tuy nhiên, sự thay đổi về thị phần doanh thu nhiều khả năng sẽ mạnh mẽ hơn trong năm 2024.

Cùng với sự vươn lên của BIC, thị trường đang chờ đón những chuyển biến mới với kỳ vọng Bảo hiểm DB sẽ xây dựng VNI và BSH tăng trưởng mạnh mẽ như đã thành công với PTI. Hiện cả PTI, BSH và VNI đều có phần vốn của Bảo hiểm DB (Hàn Quốc). DB đang nắm 75% vốn điều lệ tại VNI, BSH và 37% vốn điều lệ PTI.

 

Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ nào tốt nhất

Nếu bạn đang mong muốn tham gia bảo hiểm phi nhân thọ mà gặp bối rối khi lựa chọn các thương hiệu. Hãy chia sẽ với chúng tôi bằng cách để lại yêu cầu tư vấn tại đây nhé

http://doitac.ebaohiem.com/

Hoặc muốn trở thành đối tác phân phối sản phẩm bảo hiểm với thu nhập thu động ngay trên app Moncover, đơn giản bạn tải apps moncover và trở thành đối tác của chúng tôi.

#baohiemphinhantho #xephangcongtybaohiem #ebaohiem

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN