Danh sách các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam

Các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam bao gồm công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, và công ty môi giới, vị trí và thị phần

Danh sách các Công ty bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới và tái bảo hiểm tại Việt Nam. Ngoài ra eBaohiem còn cấp nhật các công ty khác nằm trong hệ sinh thái bảo hiểm như công ty TPA, công ty ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bảo hiểm  (Insurtech) ....Thông tin cập nhật mới nhất về top công ty bảo hiểm uy tín tại Việt Nam như sau.

http://doitac.ebaohiem.com/

>> Cập nhật thông tin các công ty bảo hiểm tại Việt Nam

1. CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 

 

Bảo hiểm Bảo Việt

Bảo hiểm Bảo Việt

| Bảo hiểm PVI

Bảo hiểm PVI

Bảo hiểm PTI

Bảo hiểm Bưu điện PTI

| Bảo hiểm Bảo Minh

Bảo hiểm Bảo Minh

Bảo hiểm Bảo Long

Bảo hiểm Bảo Long

| Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

Bảo hiểm Bảo Viet Tokio Marine

Bảo hiểm UIC

Bảo hiểm UIC

| Bảo hiểm Vietinbank

Bảo hiểm Vietinbank

Bảo hiểm Samsung Vina

Bảo hiểm Samsung Vina

| Bảo hiểm Viễn đông

Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)

Bảo hiểm BIDV BIC

Bảo hiểm BIDV BIC

| Bảo hiểm AAA

Bảo hiểm AAA

Bảo hiểm AIG

Bảo hiểm AIG

| Bảo hiểm QBE

Bảo hiểm QBE

Bảo hiểm ABIC

Bảo hiểm ABIC

| Bảo hiểm GIC

Bảo hiểm AAA

Bảo hiểm Phú hưng

Bảo hiểm Phú HƯng

| Bảo hiểm Liberty

Bảo hiểm Liberty

Bảo hiểm Chubb

Bảo hiểm Chubb

| Bảo hiểm MIC

Bảo hiểm MIC

Bảo hiểm Hàng không

Bảo hiểm Hàng không VNI

| Bảo hiểm BSH

Bảo hiểm BSH

Bảo hiểm MSIG

Bảo hiểm MSIG

| Bảo hiểm Fubon

Bảo hiểm Fubon

Bảo hiểm Xuân thành

Bảo hiểm Xuân Thành

| Bảo hiểm Cathay

Bảo hiểm Cathay

Bảo hiểm bảo lãnh Seoul

Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul

| Bảo hiểm Opes

Bảo hiểm Opes

 

   

2. CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

STT Tên công ty Bảo hiểm nhân thọ Năm thành lập Quốc gia Vốn điều lệ (Tỷ đồng)
1 Bảo hiểm Manulife 12/6/1999 Canada 9,695
2 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) 12/10/1999 Nhật Bản 5,400
3 Cathay Life 21/11/2007 Đài Loan 3,343
4 Bảo hiểm Generali 20/04/2011 Italia 2,853
5 Aviva Việt Nam 29/07/2011 Việt Nam 2,557
6 Bảo Việt Nhân Thọ 23/11/2007 Việt Nam 2,500
7 Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam 12/6/2008 Hàn Quốc 4,891
8 Chubb Life VN 4/5/2005 Mỹ 1,550
9 Bảo hiểm Sun Life 24/01/2013 Canada 1,520
10 Fubon Việt Nam 1/7/2008 Đài Loan 1,400
11  Bảo hiểm AIA 17/04/2000 Hồng Kông 1,244
12  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ( Prudential Vietnam ) 1/11/1999 Anh Quốc 1,136
13 Bảo hiểm FWD Việt Nam 23/11/2007 Hồng Kông 1,130
14 MB Ageas Life 21/07/2016 Việt Nam 1,100
15 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirare Asset Prévoir (Prévoir Việt Nam) 17/03/2005 Pháp 1,079
16 BIDV Metlife 21/07/2014 Việt Nam 1,000
17 Phú Hưng Life 30/08/2013 Việt Nam 888
18 Vietcombank-Cardif(VCLI) 23/10/2008 Việt Nam 600

 

 

3. CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM  

1

Công ty TNHH Aon Việt Nam (Bảo hiểm AON)

http://www.aon.com/vietnam/en

2

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Việt Quốc

vietquocibc.com.vn

3

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Á Đông

adongbroker.vn

4

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam

http://www.grassavoyewillis-vn.com

5

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam

www.vietnam.marsh.com

6

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương

thaibinhduongco@vnn.vn

7

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Cimeco

Cimeicogroup.com

8

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Sao Việt

 

9

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam

www.jltasia.com

10

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á

www.namabroker.com.vn

11

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho (Việt Nam)

 

12

Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sabrina

 

13

Công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm GINET Việt Nam

ginetbroker.com

 

4. CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM 

1

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE)

vinare.com.vn

2

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

www.pvire.com.vn

5. CÔNG TY CÔNG NGHỆ BẢO HIỂM (INSURTECH)

1

Moncover Việt Nam  (eBaohiem)

https://eBaohiem.com

2

Eroscare Việt Nam

https://eroscare.com/

3

Pacificcross Vietnam

https://pacificcross.com.vn/

4

SmartBuddy Vietnam

https://smartbuddy.vn/

6. CÔNG TY GIÁM ĐỊNH & GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (TPA)

1

Công ty CP FTCCLAIMS (FTCclaims)

https://ftcclaims.com

2

Công ty TNHH Insmart

http://www.insmart.com.vn

 

7. CƠ QUAN QUẢN LÝ, HIỆP HỘI BẢO HIỂM 

1

Cục quản lý Giám sát bảo hiểm

http://www.mof.gov.vn

2

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

http://iav.vn/

  http://doitac.ebaohiem.com/

Nếu bạn phát hiện ra có thông tin nào cần cập nhật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé