bao hiem uic

Giới thiệu bảo hiểm UIC Nhật Bản

Giới thiệu bảo hiểm UIC Nhật Bản

17-11-2018|2453

Bảo hiểm UIC là công ty bảo hiểm liên doanh giữa tập đoàn bảo hiểm Sompo Nhật Bản và Bảo Minh và Bảo hiểm KB Hàn Quốc

Xem chi tiết
Thấy gì từ sự rút lui khỏi thị trường Bảo hiểm sức khỏe của Uic

Thấy gì từ sự rút lui khỏi thị trường Bảo hiểm sức khỏe của Uic

13-08-2018|3657

Từ 01.08.2018 Bảo hiểm UIC đã có tuyên bố tăng phí bảo hiểm sức khỏe UIC lên 50%, chỉ bán cho trẻ trên 6 tuổi và dừng một loạt các chương trình bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Xem chi tiết