Thấy gì từ sự rút lui khỏi thị trường Bảo hiểm sức khỏe của Uic

Từ 01.08.2018 Bảo hiểm UIC đã có tuyên bố tăng phí bảo hiểm sức khỏe UIC lên 50%, chỉ bán cho trẻ trên 6 tuổi và dừng một loạt các chương trình bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Thị trường bảo hiểm sức khỏe lại chứng kiến sự rút lui của Bảo hiểm UIC. vốn dĩ quá khốc liệt và việc chấp nhận cuộc chơi với tỷ lệ tổn thất cao luôn để lại cho các công ty bảo hiểm nhiều hệ lụy.

>> Thông tin về bảo hiểm thai sản UIC

Giai đoạn 2010-2015 thị trường đã chứng kiến sự nhập cuộc và rút lui đau đớn của các công ty như VNI, GIC, MIC ... với doanh thu lúc cao điểm lên tới hàng trăm tỉ đồng. Sau đó các công ty đều nhìn nhận nghiệp vụ Bảo hiểm sức khỏe như là một nghiệp vụ dễ để kích doanh thu phí nhưng nắm chắc tỷ lệ tổn thất cao.

Bao hiem suc khoe uic

Năm 2015, thị trường bảo hiểm Việt Nam chứng kiến sự gia nhập mạnh mẽ của công ty bảo hiểm Liên Hiêp UIC - liên doanh giữa Bảo Minh và tập đoàn bảo hiểm Sompo Nhật Bản. Sự háo hức của Uic đã được thể hiện qua lương doanh thu từ nghiệp vụ Bảo hiểm con người tăng đột biến. Các hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp qua môi giới cũng gia tăng ấn tượng.

Tuy nhiên bảo hiểm Uic cũng không thể kiểm soát được tỷ lệ tổn thất gia tăng. Nếu 2016 còn duy trì tỷ lệ tổn thất tốt do tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh hơn tổn thất thực tế. Năm 2017 sau khi có những điều chỉnh nghiệp vụ thì tỷ lệ này đã phản ánh chính xác tỷ lệ này.

 Với những điều chỉnh quyết liệt từ 01.08.2018 cho thấy bước rút lui ra khỏi loại hình bảo hiểm sức khỏe trong năm tới.

THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE UIC TỪ 01.08.2018

1/ Điều chỉnh các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cá nhân như sau:

a)Tăng 50% phí bảo hiểm dựa trên phí bảo hiểm hiện tại đối với các chương trình:

  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe gia đình – Family Shield/ Mã sản phẩm FSI
  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện  – Medi Shield/ Mã sản phẩm IPH
  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp – Premier Care/ Mã sản phẩm HCI

b)Tạm dừng cung cấp bảo hiểm sức khỏe cá nhân cho đối tượng dưới 06 tuổi (bao gồm cả trẻ mới sinh, trẻ dưới 6 tuổi trong chương trình bảo hiểm sức khỏe gia đình - Family Shield). Áp dụng cho cả đơn mới và đơn tái tục.

c)Tạm dừng cung cấp quyền lợi bảo hiểm thai sản đối với với các chương trình bảo hiểm cá nhân.

d)Đối với các trường hợp đang tham gia hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cá nhân hiện tại của UIC và đang mang bầu (đã cấn bầu) tại thời điểm tái tục, UIC xem xét tái tục lại chương trình bảo hiểm dựa trên tỷ lệ tổn thất vào thời điểm tái tục như sau:

-            Tỷ lệ tổn thất bằng hoặc dưới 70%: Tái tục với phí bảo hiểm không thay đổi bằng với phí năm cũ

-            Tỷ lệ tổn thất trên 70%: Tái tục với phí bảo hiểm tăng 30% so với phí năm cũ

(Tuy nhiên đối với chương trình Family Shield tái tục này, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ không được bảo hiểm)

e)Phương án tái tục đối với các chương trình bảo hiểm cá nhân:

-             Tỷ lệ tổn thất đến 30%: tái tục theo mức phí bảo hiểm mới ngày 01/08/2018

-            Tỷ lệ tổn thất từ trên 30% - 50%: tái tục theo mức phí bảo hiểm mới ngày 01/08/2018 + tăng thêm 30%

-            Tỷ lệ tổn thất từ trên 50% - 70%: tái tục theo mức phí bảo hiểm mới ngày 01/08/2018 + tăng thêm 50%

-            Tỷ lệ tổn thất từ trên 70% trở lên: tái tục theo hướng dẫn của Phòng Nghiệp vụ

-------------------------------

** Tỷ lệ tổn thất trong phần d) & e) được tính như sau:

    Tỷ lệ tổn thất = (Bồi thường đã chi trả + Bồi thường đang đợi giải quyết và/hoặc ước bồi thường) / Phí bảo hiểm năm

    Tổn thất sử dụng để tính tỷ lệ tổn thất phải được cung cấp theo số liệu cập nhật trong vòng 20 ngày trước khi tái tục. Tổn thất bao gồm cả những trường hợp đã chi trả bồi thường và đang đợi giải quyết/ước bồi thường.

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE 2019

Sau khi Bảo hiểm UIC thay đổi, Để kiểm soát tốt hơn tỷ lệ tổn thất, các công ty bảo hiểm sẽ cần tìm kiếm giải pháp định phí lại các chương trình bảo hiểm với tỷ lệ phí tăng cao hơn phản ánh việc chi phí khám bệnh tăng lên hàng năm.

Đối với các chương trình bán lẻ hoặc chương trình cho doanh nghiệp với tổn thất cao thì áp dụng kiểm soát nghiệp vụ như áp dụng đồng chi trả, giới hạn quyền lợi. Ngoài ra, thì vai trò của các cơ sở Y tế cũng sẽ đóng vai trò quan trọng để kiểm soát tỷ lệ tổn thất.

>> Tiêu chí lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe tốt nhất 

#baohiemuic 

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN