Tìm hiểu Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam IAV

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam IAV với mục đích chung và bảo vệ quyền lợi lẫn nhau cũng như vì mục tiêu phát triển của ngành bảo hiểm Việt nam theo định hướng của chính phủ trong từng giai đoạn nhất định.

 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp do nhiều hội, nhiều tổ chức trong và ngoài nước hoặc liên kết giữa các quốc gia để theo đuổi một mục đích chung và bảo vệ quyền lợi lẫn nhau. Các thành viên của hiệp hội liên kết với nhau vì có cùng một lợi ích chung và nhằm tạo ra sức mạnh chung trong hoạt động của mình.

Hiệp hội bảo hiểm Việt nam là gì ?

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp bảo hiểm trong và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Các doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với nhau vì mục đích chung và bảo vệ quyền lợi lẫn nhau cũng như vì mục tiêu phát triển của ngành bảo hiểm Việt nam theo định hướng của chính phủ trong từng giai đoạn nhất định. 

hiephoibaohiem_iav

Vai trò của hiệp hội bảo hiểm Việt nam

Vai trò của IAV đối với các thành viên được các thành viên thông qua và cụ thể trong điều lệ hoạt động, vai trò cụ thể như sau:

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức hoạt động của Hiệp hội theo Điều lệ đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Phổ biến kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tư vấn xây dựng thẩm định, phản biện các sản phẩm bảo hiểm khi được Bộ Tài chính hoặc doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thị trường bảo hiểm, đề xuất phương hướng hoạt động của ngành với cơ quan quản lý nhà nước. Phát hành bản tin nội bộ, tạp chí bảo hiểm, tài liệu phổ biến kiến thức nghiệp vụ về bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

6. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức, xây dựng nguyên tắc chung về nội dung phối hợp hoạt động giữa các hội viên, quy chế tự quản phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

8. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.

9. Tổ chức công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật theo quy định của Điều lệ Hiệp hộivà quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

Ban chấp hành hiệp hội bảo hiểm 2019

Chủ tịch hiệp hội bảo hiểm do các thành viên bầu ra và có nhiệm kỳ. Ban chấp hành hiệp hội bao gồm các thành viên như sau:

1. Chủ tịch hiệp hội bảo hiểm: Ông Nguyễn Xuân Việt - Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

2. Phó chủ tịch: Ông Lê Văn Thành - Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh

3. Phó chủ tịch: Bà Trần Thanh Hà - Trường phòng Cục giám sat bảo hiểm

4. Ông Bùi Gia Anh - Tổng thư ký hiệp hội

4. Ông Ngô Trung Dũng- Phó tổng thư ký hiệp hội

Đóng góp của IAV 2018

+ đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Đề án tái cơ cấu thị trường bảo hiểm giai đoạn 2017-2020,

+dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng,

+dự thảo Luật Cạnh tranh và nghị định hướng dẫn, dự thảo Thông tư về thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm,

+dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 50/2017/TT-BTC, kiến nghị về việc cắt, giảm thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm,

+ đề xuất đơn giản hóa các báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm cho Bộ Tài chính, kiến nghị về tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng ngoài tòa án gửi Bộ Tư pháp...

 >> Báo Đầu tư

Hệ thống quản lý thông tin đại lý bảo hiểm AVICAD

hệ thống phần mềm quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ (AVICAD) của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và phát huy tác dụng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ.

IAV ban hành quy chế mới  có những sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như bỏ quyền cập nhật danh sách đại lý vi phạm lên hệ thống AVICAD của doanh nghiệp. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ được quyền ra quyết định kỷ luật và gửi quyết định đó về Hiệp hội và IAV có trách nhiệm cập nhật danh sách này, chứ DNBH không được phép tự động cập nhật như trước.

Thông tin hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 

Tên đầy đủ: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

Tiếng Anh: Insurance Association of Vietnam

Tên viết tắt: IAV

Địa chỉ Hiệp hội bảo hiểm:  Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02439428106 

Email: hiephoibaohiem@iav.vn

 

 Hướng dẫn cách check avicad, kiểm tra code bảo hiểm 

AVICAD là Hệ thống phần mềm quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thông qua việc cập nhật thông tin từ các công ty bảo hiểm nhân thọ. Trên đó có thể tra cứu được thông tin về đại lý bảo hiểm nhân thọ như mã số đại lý, quản lý thông tin đại lý như thời gian làm việc, đơn vị làm việc, có vi phạm  không ? 

Hiện nay để tra cứu được thông tin đại lý qua hệ thống AVICAD đã không cho cá nhân chủ động tra cứu mà chỉ có tài khoản của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy nếu một đại lý muốn biết mình đã có code nhân thọ ở một công ty nào hay chưa, hay có thuộc danh sách vi phạm hay không thì rất đơn giản liên hệ bất kỳ 1 trong 18 công bảo hiểm nhân thọ xin làm đại lý và cung cấp các thông tin cá nhân. Bộ phận hỗ trợ đại lý sẽ tiếp nhận yêu cầu tra cưu hệ thống avicad và phản hồi cho bạn.

#hiephoibaohiemvietnam #ebaohiem #iav #checkavicad

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN