Bảo hiểm y tế Co-Care gói nâng cao

Bảo hiểm y tế Co-Care gói nâng cao với nhiều quyền lợi bổ sung, giúp bạn "tăng cường lớp bảo vệ - vững tài chính" cho sức khỏe gia đình bạn.

Bạn đã có bảo hiểm y tế Co-Care cao cấp từ MCV chưa ?

Bảo hiểm y tế Co-Care gói nâng cao với 2 lựa chọn Co-Care 2 và Co-Care 3, bổ sung thêm quyền lợi bảo hiểm là sản phẩm ưu việt nhất trên thị trường dành cho sản phẩm chuyên biệt Corona và các rủi ro ốn bệnh, tai nạn dành cho khách hàng cao cấp.

Đối tượng tham gia: Vui lòng liên hệ cán bộ và đại lý của MCV để được tư vấn.

Phí tham gia:

- Co-Care 2: 525,000VNĐ/người

- Co-Care 3: 825,000VNĐ/người

Quyền lợi bảo hiểm:

- Quyền lợi chi phí y tế và tử vong do Corona: 100,000,000VNĐ (theo quy tắc Bảo hiểm y tế Corona Care của Bảo hiểm Viễn đông)

- Trợ cấp/đêm nằm viện (theo quy tắc bảo hiểm trợ cấp viện phí của TOMATO)

  • Co-Care 2: Khi khách hàng phải nằm viện do ốm bệnh (không do virus Corona) hoặc tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: 300,000VNĐ/đêm
  • Co-Care 3: Khi khách hàng phải nằm viện do ốm bệnh (không do virus Corona) hoặc tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: 600,000VNĐ/đêm

Bảo hiểm y tế Co-Care gói nâng cao  Bảo hiểm y tế Co-Care gói nâng cao

Hãy nhanh tay sở hữu ngay đơn bảo hiểm y tế Corona nâng cao nhằm bảo vệ chính mình và người thân.

#moncover #ebaohiem #coronacare #ICT_anti_nCoV

 

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN