Bảo Việt An tâm Viện phí không lo viện phí

Bảo Việt An tâm Viện phí không lo viện phí là giải pháp mới của Bảo Việt giúp xóa tan âu lo viện phí của khách hàng với chi phí thấp từ 97,000/năm

Bảo Việt An tâm Viện phí C37 là sản phẩm trợ cấp viện phí được Bảo Việt xây dựng và thiết kế đơn giản cả về quyền lợi bảo hiểm và thủ tục chi trả bồi thường. Đơn bảo hiểm bảo vệ cho các quyền lợi bảo hiểm rủi ro ốm đau, thai sản và cả bệnh Ung thư.  

 bảo việt an tâm viện phí

Bảo hiểm Bảo Việt An tâm Viện phí C37

Bảo Việt An tâm Viện phí là gì ?

Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ viện phí của Bảo Việt bảo vệ cho người được bảo hiểm trước các rủi ro nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thai sản với quyền lợi lên tới 22,5 triệu. Được chi trả theo quyền lợi trợ cấp theo số ngày nằm viện thực tế của người được bảo hiểm. Ngoài ra đơn bảo hiểm còn bảo vệ chi phí phẫu thuật và quyền lợi sinh mạng khi người được bảo hiểm tử vong lên tới 100 triệu.

Đánh giá Bảo Việt An tâm Viện phí

+Bảo hiểm toàn diện cho mọi rủi ro ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thai sản, bao gồm cả UNG THƯ ;

+ Được chi trả ngay cả khi người được bảo hiểm đã có bảo hiểm y tế nhà nước hoặc các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe khác;

+ Trẻ em được tham gia độc lập (không cần kèm theo bố/mẹ);

+ Hỗ trợ giáo dục cho con cái trong trường hợp bố/mẹ tử vong do ung thư (AN TÂM GIÁO DỤC);

+ Thủ tục chi trả đơn giản: Chi trả số tiền cố định theo ngày nằm viện hoặc phẫu thuật, không yêu cầu hóa đơn tài chính.

Đối tượng bảo hiểm:

Từ 1 đến 65 tuổi tính từ ngày bắt đầu hiệu lực của bảo hiểm, tối đa đến 70 tuổi nếu tham gia liên tục khi Người được bảo hiểm 65 tuổi hoặc từ trước

Không nhận bảo hiểm

+Những người đang bị bệnh (hội chứng) tâm thần, động kinh, tự kỷ, phong;

+ Những người bị bệnh ung thư;

+ Những người bị tàn phế, tàn tật, khuyết tật hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;

+ Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật;

+ Những người đang trong thời gian bị tạm giam, giam giữ hoặc tố tụng hình sự;

+ Những người nghiện rượu, ma túy hoặc các chất kích thích khác.

Quyền lợi và phí bảo hiểm 

Với 04 gói bảo hiểm để người tham gia có thể lựa chọn theo nhu cầu như sau:

bảo việt an tâm viện phí

Phí bảo hiểm được tính theo độ tuổi tham gia bảo hiểm của người được bảo hiểm. Người được bảo hiểm lựa chọn quyền lợi bổ sung để tính thêm phí bảo hiểm như sau:

phi bảo việt an tâm viện phí

 

Hướng dẫn yêu cầu bồi thường 

ng vòng 30 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (Người được bảo hiểm tử vong, nằm viện, phẫu thuật, tai nạn,…), Bên mua bảo hiểm phải gửi thông báo cho Bảo hiểm Bảo Việt bằng văn bản về sự kiện bảo hiểm xảy ra, hậu quả, diễn biến của rủi ro, nơi điều trị của Người được bảo hiểm.

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần gửi cho Bảo hiểm Bảo Việt các giấy tờ sau đây trong vòng 01 năm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Tài liệu sản phẩm

Tờ rơi minh họa bảo hiểm

Giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm

Giấy yêu cầu bồi thường

 

Mua Bảo Việt An tâm Viện phí ở đâu ?

Nếu mong muốn tham gia sản phẩm bảo hiểm ưu việt từ Bảo Việt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 1900 633 613 hoặc điền vào yêu cầu tư vấn dưới đây.

Ngoài ra, bạn có thể trở thành đối tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm, nhận thu nhập tự động bằng việc đăng ký theo chương trình đối tác phân phối tham gia tại đây: 

http://doitac.ebaohiem.com/

#antamvienphi #baovietantamvienphi #c37 #ebaohiem

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN