Tina Nguyễn là ai, bà đã từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Prudential Việt Nam, Generali Việt Nam trước khi trở thành CEO của bảo hiểm Manulife

[Hồ sơ]Tina Nguyễn là ai? CEO bảo hiêm nhân thọ Manulife