bao hiem bat buoc

Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc mới nhất

Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc mới nhất

01-01-2022|135739

Bảo hiểm bắt buộc ô tô là loại hình mà chủ xe ô tô phải xuất trình khi lưu thông trên đường. Cập nhật biểu phí bảo hiểm TNDS bắt buộc mới nhất

Xem chi tiết
Các loại bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam

Các loại bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam

10-10-2018|12378

Các loại bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam sẽ bao gồm bảo hiểm bắt buộc xe ô tô TNDS, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và bảo hiểm cháy nổ

Xem chi tiết
Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất

Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất

10-10-2018|15563

Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất theo Nghị định số 23/2018/ ngày 23.02.2018 quy định đối tượng tài sản phải tham gia như nhà xưởng, nhà chung cư

Xem chi tiết