bao hiem bat buoc

Các loại bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam

Các loại bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam

10-10-2018|10390

Các loại bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam sẽ bao gồm bảo hiểm bắt buộc xe ô tô TNDS, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và bảo hiểm cháy nổ

Xem chi tiết
Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc mới nhất

Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc mới nhất

01-01-2020|105974

Đây là sản phẩm bảo hiểm bắt buộc xe ô tô mà chủ xe ô tô phải tham gia khi lưu thông trên đường. Cập nhật biểu phí bảo hiểm TNDS bắt buộc mới nhất cùng eBaohiem

Xem chi tiết
Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất

Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất

10-10-2018|12773

Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất theo Nghị định số 23/2018/ ngày 23.02.2018 quy định đối tượng tài sản phải tham gia như nhà xưởng, nhà chung cư

Xem chi tiết
Bảo hiểm ô tô bắt buộc - bảo hiểm TNDS cho xe cơ giới

Bảo hiểm ô tô bắt buộc - bảo hiểm TNDS cho xe cơ giới

15-10-2018|1311

Bảo hiểm bắt buộc ô tô còn có tên gọi khác là Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc đối với xe cơ giới không còn xa lạ tại Việt Nam

Xem chi tiết