baohiemtotnhat

Bảo hiểm tai nạn 24/24 công nhân xây dựng

Bảo hiểm tai nạn 24/24 công nhân xây dựng

26-03-2019|6348

Bảo hiểm tai nạn lao động 24/24 công nhân xây dựng tốt nhất dành cho doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu, chủ đầu tư công trình tham gia cho công nhân

Xem chi tiết
Lựa chọn Bảo hiểm sức khỏe gia đình nhóm GenFamily

Lựa chọn Bảo hiểm sức khỏe gia đình nhóm GenFamily

23-05-2019|12431

Bảo hiểm sức khỏe gia đình nhóm GenFamily nhằm bảo vệ và thanh toán chi phí y tế cho các thành viên trong gia đình trong một đồng bảo hiểm với quyền lợi cao, phí bảo hiểm cạnh tranh và cam kết tái tục hàng năm, bảo vệ trẻ từ 15 ngày tuổi, duy...

Xem chi tiết