baohiemtotnhat

Lựa chọn Bảo hiểm sức khỏe gia đình nhóm GenFamily

Lựa chọn Bảo hiểm sức khỏe gia đình nhóm GenFamily

23-05-2019|11271

Bảo hiểm sức khỏe gia đình nhóm GenFamily nhằm bảo vệ và thanh toán chi phí y tế cho các thành viên trong gia đình trong một đồng bảo hiểm với quyền lợi cao, phí bảo hiểm cạnh tranh và cam kết tái tục hàng năm, bảo vệ trẻ từ 15 ngày tuổi, duy...

Xem chi tiết
Bảo hiểm tai nạn 24/24 công nhân xây dựng

Bảo hiểm tai nạn 24/24 công nhân xây dựng

26-03-2019|3297

Bảo hiểm tai nạn 24/24 công nhân xây dựng có quyền lợi được nhận những gì khi không may gặp rủi ro ? Sản phẩm bảo hiểm nào là tốt nhất dành cho doanh nghiệp xây dựng là các công ty hỏi thường gặp mà các công ty xây dựng quan tâm.

Xem chi tiết