bieu phi bao hiem

Giới thiệu chi tiết về bảo hiểm thân vỏ ô tô

Giới thiệu chi tiết về bảo hiểm thân vỏ ô tô

01-01-2022|61947

Bảo hiểm thân vỏ ô tô là loại bảo hiểm để bồi thường cho các thiệt hại phát sinh do yếu tố bên ngoài tác động lên các bộ phận của xe ô tô(Vỏ, kính, gương,…).

Xem chi tiết
Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất

Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất

10-10-2018|16878

Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới nhất theo Nghị định số 23/2018/ ngày 23.02.2018 quy định đối tượng tài sản phải tham gia như nhà xưởng, nhà chung cư

Xem chi tiết