Chính sách hoàn huỷ

Chính sách hoàn huỷ đơn bảo hiểm sẽ phụ thuộc với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, ô tô, du lịch, nhân thọ, ung thư hay nhà ở

chinh sach hoan huy don bao hiem

Chính sách hoàn lại tiền

Trong trường hợp hoàn lại tiền do giao dịch hoặc hủy bỏ sai sót, phí bảo hiểm trả lại cho sản phẩm bảo hiểm sẽ được hoàn trả cho khách hàng qua tài khoản theo chính sách của nhà cung cấp bảo hiểm mà bạn đã chọn mua sản phẩm.

Chính sách hủy đơn

Trong trường hợp hủy đơn bảo hiểm, phí bảo hiểm trả cho một sản phẩm bảo hiểm sẽ được hoàn lại thông qua tài khoản của khách hàng theo chính sách của nhà cung cấp bảo hiểm mà bạn đã chọn để mua sản phẩm. Bạn không cần phải trả lại  các tài liệu bảo hiểm ( đơn bảo hiểm, thẻ bảo hiểm...vv)  mà bạn đã nhận từ công ty bảo hiểm , để hủy bỏ đơn bảo hiểm

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ