Cục quản lý và giám sát bảo hiểm

Cục quản lý và giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định số 288/QĐ-BTC vào ngày 12/2/2009

Cục quản lý và giám sát bảo hiểm có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước với việc kinh doanh bảo hiểm trong nước; quản lý trực tiếp và giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cục quản lý và giám sát bảo hiểm

Tên đầy đủ: Cục quản lý giám sát bảo hiểm

Logo:

Các đơn vị trực thuộc: Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ; Văn phòng Cục; Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ; Phòng Quản lý, giám sát trung gian bảo hiểm; Phòng Phát triển thị trường bảo hiểm; Thanh tra bảo hiểm.

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Tel: 84-4-22202828

Fax: 84-4-22202875

Email: cucqlgsbh@mof.gov.v

Cục quản lý và giám sát bảo hiểm là gì?

là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

 

1/ Tầm nhìn chiến lược

- Mục tiêu tổng quát: Phát triển thị trường bảo hiểm theo định hướng phát triển chung của nền kinh tế - xã hội, tài chính trong từng thời kỳ; thực hiện theo cam kết mà Việt Nam là thành viên; Tăng khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm, tính an toàn, hiệu quả, bền vững; bảo đảm an ninh xã hội và ổn định kinh tế; Tiếp cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế, thu hẹp khoảng cách với các quốc gia trong khu vực

- Mục tiêu cụ thể: xây dựng chính sách, cơ chế đầy đủ, minh bạch, bình đẳng, đồng bộ về kinh doanh bảo hiểm; Nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm; Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân; Đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối; Tổ chức công tác quản lý, giám sát chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

2/ Cơ cấu tổ chức

 cục quản lý giám sát bảo hiểm

3/ Lịch sử hình thành

Cục quản lý, giám sát bảo hiểm trải qua hơn 20 năm thành lập và phát triển với những cơ cấu và tên gọi khác nhau. Quá trình lịch sử gồm các đoạn chính sau:

  • Giai đoạn năm 1992 – 2003: Phòng Quản lý bảo hiểm trực thuộc Vụ ngân hàng và các tổ chức tài chính – Bộ Tài chính.
  • Giai đoạn năm 2003 – 2008: Vụ Bảo hiểm trực thuộc Bộ Tài chính.
  • Giai đoạn năm 2009 đến nay: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trực thuộc Bộ Tài chính.

Tập thể và cán bộ Cục không ngừng phát huy truyền thống của đơn vị, chủ động, tích cực sáng tác trong quản lý và giám sát trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Với những thành tích đạt được, Cục đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì.  

#ebaohiem #cucgiamsatbaohiem

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN