Hỏi đáp về bảo hiểm y tế tự nguyện

eBaohiem giúp bạn tìm hiểu thông tin về bảo hiểm y tế cá nhân tự nguyện 1 người hay hộ gia đình qua những hỏi đáp về bảo hiểm y tế tự nguyện thường gặp như sau

 Bài viết này là tập hợp các hỏi đáp về bảo hiểm y tế 2019 theo tự nguyện, Theo luật bảo hiểm y tế và các văn bản pháp lý bổ sung,  eBaohiem tập hợp và chia sẻ với mọi người như một đóng góp một phần trong việc truyền thông và hướng dẫn mọi người tham gia.

>> Mua bảo hiểm y tế 2019 ở đâu ?

bảo hiểm y tế

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM Y TẾ 2019

TRƯỚC KHI THAM GIA

hoi dap bao hiem y te

Đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế gia đình 2019

  1. a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật Bảo hiểm y tế thuộc đối tượng đã tham gia Bảo hiểm y tế theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng).
  2. b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo Luật Bảo hiểm y tế thuộc đối tượng đã tham gia Bảo hiểm y tế theo các nhóm khác).

Ví dụ: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 ngườiở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ông B là 4 người (gồm 3 người có tên trong sổ hộ khẩu và 1 người tạm trú chưa tham gia Bảo hiểm y tế ở các nhóm khác).

Bảo hiểm y tế 2019 bao nhiêu tiền?

- Nguyên tắc: Khi tham gia, bắt buộc phải tham gia đối với 100% thành viên hộ gia đình.

- Mức đóng: 4,5% mức lương cơ sở/tháng (hiện nay là 621.000 đồng/năm). Giảm trừ mức đóng của các thành viên trong cùng hộ như sau:

+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

+ Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

+ Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

+ Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

+ Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

>> Lưu ý từ 01.07.2019 mức lương cơ bản tăng lên nên mức phí tham gia sẽ thay đổi tương ứng.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế là gì

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho:

- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

- Thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế  trong danh mục của Bộ Y  tế.

 Thẻ bảo hiểm y tế 2019 có cần đổi lại không ?

 Thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia trong năm 2017, 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng. Việc cấp lại sẽ nhanh chóng trong vòng 24h.

Bảo hiểm y tế khi đi đẻ 2019

+ Trường hợp 1: Nếu bạn sinh con và đi đúng tuyến thì sẽ được hưởng 100% chi phí khi sinh con tại tuyến xã và 80% chi phí khám chữa bệnh (trừ sinh con tại tuyến xã).

+ Trường hợp 2: Nếu bạn sinh con và đi trái tuyến thì bạn sẽ được hưởng 32% chi phí khi sinh con nội trú tại tuyến trung ương; 48% chi phí khi sinh con nội trú tại tuyến tỉnh và 80% chi phí khi sinh con tại tuyến huyện.

THỦ TỤC KHÁM CHỮA BỆNH

 Tôi có thể đăng ký khám chữa bệnh ở những bệnh viện, phòng khám nào ?

- Có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý (đăng ký trước ngày 20 của tháng cuối của quý trước).

- Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

 Quy trình và thủ tục khám chữa bệnh như thế nào ?

Khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế với giấy tờ (có ảnh) chứng minh về nhân thân của người đó.

- Trường hợp cấp cứu, được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ tủy thân có ảnh trước khi ra viện.

- Trường hợp chuyển tuyến điều trị, phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bện

 Mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như thế nào

a)Khi đi khám,chữa bệnh đúng quy định (đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, cấp cứu, hoặc được chuyển tuyến) thì được thanh toán như sau:

- 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 175.500  đồng; và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

- 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

- 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp khác.

b)Trường hợp người có thẻBảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được thanh toán theo tỷ lệ sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/ 01/2021 trong phạm vi cả nước.

- Tại bệnh viện tuyến huyện: 70% chi phí khám, chữa bệnh từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí khám, chữa bệnh (cả nội trú lẫn ngoại trú) từ ngày 01/01/2016

Trước 30/06/2019, chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 208.500 đồng thì được người bệnh được BHYT chi trả 100% chi phí (tương ứng với 15% của mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng). Từ ngày 01/07/2019, chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng thì người bệnh mới được hưởng quyền lợi nêu trên (tương ứng với 15% của mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng).

Bảo hiểm y tế trái tuyến 2019 ra sao?

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

Mức thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm 2019

Loại hình

khám, chữa bệnh

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mức thanh toán tối đa cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh (đồng)

Ngoại trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

60.000

Nội trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

500.000

Cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương

1.200.000

Cơ sở y tế tuyến trung ương và tương đương

3.600.000

 

Khung Giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2019

Cụ thể, giá khám bệnh BHYT được điều chỉnh như sau:
- Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: 37.000 đồng/lượt (tăng 3.900 đồng);
- Bệnh viện hạng II: 33.000 đồng/lượt (tăng 3.400 đồng);
- Bệnh viện hạng III: 29.000 đồng/lượt (tăng 2.800 đồng);
- Bệnh viện hạng IV, Trạm y tế xã: 26.000 đồng/lượt (tăng 2.700 đồng).
Bên cạnh đó, giá ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu là 441.000 đồng với bệnh viện hạng đặc biệt; 411.000 với bệnh viện hạng I, 314.000 với bệnh viện hạng II, 272.000 với bệnh viện hạng III và 242.000 với bệnh viện hạng IV.

THỦ TỤC GIA HẠN

 Q. Thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm 2019 như thế nào ?

A- Người có thẻ cần gia hạn lập Tờ khai tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (TK01-TS) và Danh sách đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế (D01-HGD). Việc kê khai danh sách đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế (mẫu D01-HGD) chỉ cần đại diện hộ gia đình (không nhất thiết là chủ hộ). Người kê khai phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai đó, nếu kê khai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh (nếu có phát sinh).

- Nếu gián đoạn từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính: Đóng lại từ đầu (thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày).

- Nếu gián đoạn dưới 3 tháng: Phải nộp tiền (ở đại lý) trước ngày 20 của tháng thứ 2 (sau tháng gián đoạn) và thẻ có giá trị ngay tháng sau.

bảo hiểm y tế

THÔNG TIN KHÁC

Số điện thoại tổng đài bảo hiểm y tế

Người dân khi có thắc mắc có thể liên hệ: 1900 96 96 68

bảo hiểm  cho người nước ngoài 2019

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được xem xét như công dân Việt Nam và phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng BHYT của người lao động là công dân nước ngoài là 1,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Mã thẻ bảo hiểm 2019

mã thẻ bảo hiểm y tế 2019

bao hiem y te tomato

Tư vấn bảo hiểm online miễn phí

 Nếu có câu hỏi gì khác bạn có thêt liên hệ với chúng tôi nhé hoặc điền vào form dưới đây nhé

 

Bình luận


YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN