Bảo hiểm sức khoẻ là gì

31-07-2018|306

Người gửi câu hỏi: Nguyễn Tuấn Trung

Bảo hiểm sức khoẻ là gì ? Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe sẽ chi trả những chi phí nào và sự khác biệt với hệ thống bảo hiểm y tế của nhà nước

Bảo hiểm sức khoẻ giúp người được bảo hiểm chi trả cho chi phí y tế phát sinh tại các Bệnh viện, phòng khám do những ốm đau, bệnh tật, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Đây là loại hình bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều có thể cung cấp trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ tồn tại song song với loại hình bảo hiểm y tế của nhà nước nhằm đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh tự nguyện và hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao.

  Tags

bao hiem suc khoe la gi

Tin liên quan